عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

لطفا در نظرسنجی آنلاین ارزیابی [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/07/04

لطفا در نظرسنجی آنلاین ارزیابی 360 درجه OKR های تابستان 1402 شرکت کنید:
https://www.tashilgostar.com/survey/start/5688d838-4b7c-4260-bb9b-abdefb214fd4