عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

همکاران مرتبط لطفا تا روز روید [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/07/16

همکاران مرتبط لطفا تا روز رویداد اولویت ها را فراموش نکنید:
- اجازه ندهید کوچکترین نقصی در سایت باقی بماند
- چنین فرصت مناسبی برای تبلیغات در سال فقط یک بار تکرار می شود، هر کس در حد توان برای انجام تبلیغات همکاری حداکثری خود را داشته باشد
- سخنران ها کنترلی بر روی محتوا داشته باشند تا محتوای با کیفیتی را در اختیار داشته باشیم
- لینک به کتاب راهنما و هیدر و فوتر تکمیل شود
- بستر بخش بر روی آپارات فراهم شود
- برنامه ریزی های لازم برای ضیافت بعد از اتمام رویداد صورت پذیرد
- برنامه ریزی های لازم برای اقدامات پس از برگزاری رویداد صورت پذیرد