عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

هر رویدادی سه بخش اساسی دارد، [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/07/19

هر رویدادی سه بخش اساسی دارد، اقدامات قبل از رویداد، اقدامات خود رویداد و اقدامات پس از رویداد، دو بخش اول تمام شد و محتوای ارزشمندی تولید شد که باید دیده شود و موضوعی را در اختیار داریم که همچنان بهانه ای است که توجه ها را به سمت خود جلب کنیم:

- نیاز داریم محتواها را از طریق سایت، سایت های مختلف اشتراک ویدیوئی، جوامع مجازی، ارسال ایمیل، ارسال پیامک، ارسال لینک به دعوتی ها از طریق پیام رسان ها به خوبی نشر دهیم
- نیاز داریم نواقص وب سایت همچنان تکمیل شود چون همچنان بازدید کننده هدایت می کنیم( در 24 ساعت گذشته بیش از 4500 نفر بازدید کننده داشته ایم)
- اگر خروجی های ارزشمند در شرف نهایی سازی شدن داریم از آنها هم رونمایی کنیم تا توانمندتر دیده شویم
- از ارتباطاتی که به وجود می آید فرصت درست کرده و هدایت کنیم تا از آنها نتیجه عملی بگیریم
- از وب سایت به ویدئوها دسترسی های دم دستی بدهیم
- با ارسالی ایمیل و پیامک از شرکت کنندگان در رویداد تشکر و قدردانی کنیم

افراد مرتبط لطفا اقداماتی که لازم است را انجام دهید.