عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

یک جمله قشنگ از یک کتاب خوب که [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/08/11

یک جمله قشنگ از یک کتاب خوب که این روزها مطالعه می کنم:
شما یا در حال خدمت به مشتری هستید، یا به یک همکار در خدمت به مشتری کمک می کنید.