عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

کاهش بهره وری در سازمان، فرصت [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/08/18

کاهش بهره وری در سازمان، فرصت های رشدی زیادی را از ما گرفته است و باعث شده برخی از همکاران که توانمندی اثر گذاری بالایی دارند نتوانند در پایان روز پیشرفت قابل توجهی در انجام کارهای خود داشته باشند، یکی از راهکارهای ارتقای آن، تدوین مقررات و تابعیت از آن می باشد، بر همین اساس، مقرراتی به شرح ذیل اجرا خواهد شد، لطفا همکاری کنید تا این مورد جا افتاده شود.
اگر همکاری حرفی با همکار دیگر دارد دو روش ارتباطی پذیرفته است:
1) از طریق ای آر پی، ترجیحا در بخش پیام های همان سند و یا ماژول چت ارتباط برقرار خواهد کرد.
2) اگر ارتباط فوق عملیاتی نیست کارمند از جای خود بلند شده و بالای سر کارمند بعدی می رود و با آرامی با او سخن می گوید، طوری که مزاحم کار دیگری نشود.