عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

جناب مهندس بسیار عالی است امید [...]

توسط
تسهیل گستر, سیدمحمدصادق بلورچیان
1402/08/18

جناب مهندس بسیار عالی است امیدوارم بمرور تنظیم دستورالعمل ها برای افزایش بهره وری کمک کند همینطور دوستان هم از شیرینی نتایج این بهره وری با توجه به قوانین جدید پرداخت ها که در حقوق و دستمزدشان لمس میکنند به هپینس واقعی خواهند رسید