درباره تیم ما
این یک تیم داخلی است برای پاسخگویی به تیکت های مرتبط به دپارتمان بازاریابی