ارسال تیکت

درباره تیم ما
اگر خدمات تبلیغات و بازاریابی دیجیتال خرید کرده اید و نیاز به پشتیبانی دارید، درخواست خود را در این قسمت مطرح کنید.

چه انتظاری از خدمات پشتیبانی می‌توانم داشته باشم؟

اینکه تعهدات پشتیبانی شامل چه مواردی هستند و شامل چه مواردی نیستند جزء سوالاتی است که عموماً از طرف مشتریان مطرح می‌شود. با کلیک بر روی جزئیات بیشتر می‌توانید پاسخ این سوال را مشاهده نمایید.