تجارت الکترونیکی= تجارت + الکترونیکی

مشارکت می کنیم، تجارت با شما، همه فعالیت های الکترونیکی با ما

تجربه فعالیت در تجارت الکترونیکی از سال 1376 و مشاهده عینی موانع و مشکلات پیش رو، در نهایت ما را به این نتیجه رساند که دلیل اصلی عدم بهره مندی کافی کسب و کارها از قابلیت ها و توانمندی های اینترنت، این است که تجارت ها عموما، زیر ساخت، تخصص و ترکیب نیروهای انسانی مورد نیاز برای سمت الکترونیکی تجارت را در اختیار ندارند و بر عکس ما نیز به عنوان فعال فناوری اطلاعات، تخصص، تجربه و زیر ساخت سمت فیزیکی تجارت ها را نداشتیم تا بتوانیم از فرصت های موجود در صنعت مورد نظر بهره ببریم.

بر همین اساس برای اولین بار طرحی را مطرح کردیم به نام «برد برد» که به بزرگ ترین موانع موفقیت کسب و کارها در ورود موفق به تجارت الکترونیکی پاسخ می داد، در این طرح، تجارت الکترونیکی را به دو قسمت «تجارت» بعلاوه «الکترونیکی» تقسیم کردیم و وظایف و مسئولیت های تجارت را به عهده تاجر فیزیکی و وظایف و مسئولیت های الکترونیکی را به عهده تاجر الکترونیکی قرار دادیم و به جای اینکه تجار فیزیکی سازمان گسترده ای را برای پیشبرد فعالیت های الکترونیکی شکل دهند این سازمان را ما بوجود آوردیم تا با به خدمت گرفتن تجارب گذشته و تجارب سایر پروژه ها، حضور موفق کسب و کارها در اینترنت را مدیریت و هدایت کنیم.  

برای به نتیجه رساندن پروژه لازم بود سرمایه گذاری های گستره ای بر روی نیروهای انسانی مورد نیاز، ایجاد زیرساخت های الکترونیکی حرفه ای و تبلیغات و بازاریابی اینترنتی صورت پذیرد. اغلب کسب و کارها چنین سرمایه گذاری گسترده ای را انجام نمی دادند، بنابر این درآمد تاجر الکترونیکی برای پیشبرد پروژه را به کارمزد از فروش حاصل از تلاش های تبلیغات و بازاریابی اینترنتی ارتباط دادیم تا انگیزه و منابع مالی لازم برای بهبود مستمر کار را در ادامه در اختیار داشته باشیم.

مزیت ها و اهداف قابل دستیابی در طرح برد برد

 

صرفه جویی در هزینه ها
ملی و جهانی شدن کسب و کار و برداشتن مرزها
همراهی یک تیم بزرگ تخصصی
خلق مزیت های رقابتی و افزایش توان کسب و کار در برابر رقبا
بهبود مستمر حضور الکترونیکی
کاهش هزینه ها، بهبود خدمات پشتیبانی و تقویت توان رقابتی
ایجاد یکپارچگی در کانال های مختلف فروش و بازاریابی
تقویت جایگاه برند
تقویت بازاریابی و افزایش فروش محصولات و خدمات
پاسخ به انتظارات مشتریان و افزایش رضایت مندی آنها
تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده و موثر با هزینه های کم
برون سپاری فعالیت های تجارت الکترونیکی و چابک سازی سازمان
برون سپاری مدیریت تبلیغات اینترنتی
ایجاد و مدیریت فرصت های جدید تجاری
توسعه شبکه فروش و کمک به تداوم همکاری با آنها
مدیریت بهینه تهدیدها

طرح برد برد را به معنی واقعی کلمه برد برد طراحی کرده ایم

فرم زیر را تکمیل کنید و یا با شماره های  35251447-041 | 47626486-021 تماس بگیرید،

تا به دغدغه های ذهنی تان پاسخ بگیرید.