/

کارشناس محتوا

تبریز, ایران

تعریف موقعیت شغل

شرکت تسهیل گستر برای تحلیل نیاز مشتریان و تهیه محتوای وب سایت آنها و همچنین اجرای فعالیت های بازاریابی محتوا احتیاج به کارشناس تولید محتوای تخصصی دارد. به عبارتی تولید و گردآوری محتویات وب سایت ها، تهیه اسناد و محتوای مورد نیاز برای شرکت و مشتری بر عهده کارشناس محتوا می باشد.

شرایط احراز شغل

 • تسلط به نویسندگی و نامه نگاری های تجاری و تهیه محتوا

 • آشنا با وب و قدرت تجزیه و تحلیل وب سایت های اینترنتی 

 • توانایی ترجمه متون انگلیسی و بهره برداری از آنها

تخصص های مورد نیاز

 • دارای مهارت نوشتاری و آشنا به اصول نگارش

 • توانایی تولید محتوای تبلیغاتی

 • آشنایی به راهکارهای عملی بازاریابی محتوا

 • آشنایی به زبان انگلیسی

 • تسلط به اینترنت و جستجوی اینترنتی

 • تسلط به مجموعه Microsoft Office و تایپ سریع

 • داشتن شخصیت دقیق، منظم و با تمرکز بالا

 •  توانایی مدیریت زمان و پایبندی به زمانبندی ها و تحویل کار

 • دارای روحیه کار تیمی

شرح وظایف شغلی

1. دریافت اطلاعات از مشتری

2. تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به نیاز ها

3. تهیه اطلاعات از طریق ارتباط با مشتری و در صورت لزوم حضور در محل فعالیت آنها

4. مطالعه، تحقیق و تفحص از اینترنت و الگو برداری از شرکت های برتر در زمینه مرتبط

5. نظم دهی، آماده سازی و بهبود اطلاعات جمع آوری شده جهت ورود در سایت

6. بهبود و یا دست به قلم شدن و نوشتن 

7. بهبود محتوا

8. تهیه، ترجمه و آماده سازی محتوای فیلم ها

9. تهیه قالب های محتوا

10. تهیه متون و اطلاعات مورد نیاز و قابل استفاده در سایت ها مثل ساختار صفحه اصلی، منوها، محتوای صفحات

11. تکمیل راهنما ها و بروز رسانی و بهینه سازی آنها

12. تهیه محتوای منابع آموزشی

13. تهیه محتوای تبلیغات از جمله آگهی، بنر، استند، ...

14.   ترجمه متون انگلیسی به فارسی

15. بهبود مستندات شرکت