/

متصدی تدارکات و خدمات

تبریز, ایران

تعریف موقعیت شغلی

انجام خرید های شرکت، امور محوله خارج از شرکت، وصول و پیگیری مطالبات، نظافت و بهداشت شرکت، آماده نگهداشتن شرکت از لحاظ تامین رفاه کارکنان

شرایط احراز شغل

 • داشتن حداقل مدرک دیپلم

 • داشتن حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط

 • روابط عمومی بالا

تخصص های مورد نیاز

 • روابط عمومی

 • اصول و فنون مذاکره

 • رانندگی

شرح وظایف شغلی

 • وصول چک ها

 • پیگیری مطالبات و قراردادها

 • انجام کارهای بانکی، چاپی، سفارش و دریافت و امور محوله خارج از شرکت

 • بررسی، انتخاب، سفارش و خریدهای شرکتی

 • کلیه امور نظافت شرکت

 • نظارت بر روی مسائل ایمنی و بهداشتی ساختمان

 • انجام تعمیرات جزئی و اطلاع رسانی به مدیر در صورت نیاز به تعمیر اساسی

 • حفظ و نگهداری منابع و وسایل شرکت

 • خرید وسایل پذیرایی و نگهداری آن ها

 • آماده سازی مقدمات پذیرایی و پذیرایی از مهمانان جلسات و ارباب رجوع و کارکنان شرکت