/

مترجم

تبریز, ایران

تعریف موقعیت شغلی

انجام کلیه امور مربوط به ترجمه نرم افزارها و سیستم ها و متون از فارسی به انگلیسی یا از انگلیسی به فارسی

شرایط احراز شغل

 • حداقل مدرک لیسانس در رشته زبان انگلیسی یا مترجمی زبان انگلیسی

 • تسلط بر زبان انگلیسی

 • تسلط بر اصول ترجمه

تخصص های مورد نیاز

 • تسلط به اصول ترجمه

 • آشنایی با اصول ترجمه نرم افزاری

 • تسلط بر زبان انگلیسی

شرح وظایف شغلی

 • ترجمه کلیه نرم افزارها 

 • ترجمه مستندات کسب و کار

 • ترجمه متون مربوط به وب سایت مشتریان (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)

 • تهیه ترجمه متون مربوط به مذاکرات و مکاتبات بین المللی

 • کنترل کیفی امور ترجمه برون سپاری شده