/

مسئول دفتر

تبریز, ایران

تعریف موقعیت شغلی

عضوی از شرکت که به عنوان دستیار مدیریت فعالیت نموده و باید به خواسته ها و نظرهای مدیر خود توجه  نموده و آنها را رعایت نماید و طوری برنامه ریزی نماید که وقت کاری مدیر عامل برای کارهای جزیی گرفته نشود. و مسئولیت هماهنگی برنامه‌های روزانه مدیران، کارکنان و مشتریان شرکت را بر عهده دارد.

شرایط احراز شغل

 • داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط 

 • حداقل مدرک لیسانس در رشته های مدیریت یا کامپیوتر

 • داشتن روابط عمومی بالا و مهارتهای ارتباطی و مدیریتی

 • آشنایی با نرم افزار های حسابداری

تخصص های مورد نیاز

 • توانایی دست به قلم شدن

 • آشنایی به اصول و فنون مذاکره

 • داشتن روابط عمومی خوب

 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی

 • آشنایی با مدیریت مالی

 • آشنایی با اصول حسابداری

 • آشنایی با مستندات ایزو

 • آشنایی با ای آر پی

 • آشنایی با سامانه مشتریان

 • آشنایی با سامانه پیامک

شرح وظایف شغلی

 • ارسال و دریافت فکس و تحویل به مسئول مربوطه

 • حضور مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله

 • آشنایی به کار و نحوه استفاده از تلفن ها، فکس، سیستم سانترال و مراقبت در نگهداری آن ها

 • پاسخ گویی به کلیه تماس های تلفنی و ایمیل ها و برقراری ارتباط بین تماس گیرنده و مخاطب مورد نظر

 • ثبت تماس های ضروری در صورت عدم حضور مخاطب مورد نظر و اطلاع به وی

 • گرفتن شماره تلفن و دادن خط آزاد به درخواست مدیران و کارکنان طبق ضوابط شرکت

 • پذیرش ارباب رجوع و تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیرعامل و تعیین وقت ملاقات برای آن ها 

 • برنامه ریزی ملاقات ها، سازماندهی جلسات و تهیه صورت جلسات

 • طبقه بندی، ترتیب بندی و مدیریت اسناد شرکت، ثبت ها، گزارشات و مکاتبات

 • آماده سازی، ویرایش، گزارش رفع ایرادات نامه ها، فاکتورها، پاورپوینت و سایر اسناد

 • انجام امور مربوط به تایپ، تکثیر و ...

 • انجام وظایف عادی حسابرسی، ثبت فاکتور، اظهارنامه ها، سپرده گذاری و ...

 • نگارش و وارد نمودن داده ها، توزیع یادداشت ها، مکاتبات و گزارشات روزانه

 • تهیه نامه های تحویل سایت به مشتریان و ارسال آنها

 • تشکیل پرونده و معرفی پروژه به مدیر تولید و عملیات

 • هماهنگی عکاسی، فیلم برداری، پروژکتور

 • اخذ رسید اتمام پروژه از مشتری

 • راهنمایی ارباب رجوع و تماسها

 • تعریف پروژه در ای.آر.پی 

 • هماهنگی های مربوط به تشکیل جلسات داخلی و درج خبر به موقع در ای آر پی

 • نظارت بر حضور و غیاب پرسنل

 • نظارت بر احتیاجات پرسنل در محیط کار

 • پیگیری تمدید دامنه و هاست

 • به تایید رساندن دومین ‌ها

 • ارسال فرم درخواست اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سایت

 • پیگیری مطالب سایت

 • ارسال ایمیل به مشتریان و اطمینان از بروز بودن سوابق مشتریان

 • دریافت و رفع شکایات مشتریان با ارجاع مناسب آنها

 • ثبت تعاملات مشتریان

 • پرینت فرم ها و سندهای مورد نیاز کارکنان مثل فرم مرخصی، اضافه کاری و ... و در دسترس قرار دادن آنها