/

کارشناس منابع انساني و اداري

تبریز, ایران

کارشناس منابع انسانی از نیروی انسانی به شکلی مناسب در جهت رسیدن به اهداف شرکت استفاده می کند. او بر فرآیندهای جذب، مصاحبه، استخدام، آموزش، بکارگیری و حفظ کارکنان نظارت داشته، در برنامه ریزی های استراتژیک به مدیران مشاوره داده و به عنوان رابط بین کارکنان و مدیریت سازمان محسوب می شود. کارشناس منابع انسانی در واقع عنصر اصلی در سیاستگذاری در بخش منابع انسانی است.
اهداف کارشناس منابع انسانی به‌گونه‌ای طراحی شده است که خواسته‌های سازمان و کارکنان توأمان برقرار گردد؛ چرا که سازمان، توسعه خود را در گرو رضایت پرسنل می بیند.

 • خود مختاری

 • ارتباط با کارمندان

 • تمرکز بر روی ارتقای سازمان

 • رشد سریع


مسئولیت ها
 • فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی. از جمله: طراحی شغل، تجزیه و تحلیل شغل، برنامه ریزی و اقدام برای جذب، شناسایی، جذب، استخدام، آشناسازی کارکنان جدید با شرکت و ...

 • آموزش منابع انسانی و کمک به توسعه آنها. از جمله: نیاز سنجی، برنامه ریزی آموزشی و ...

 • مسائل مربوط به جبران خدمات و امور رفاهی. از جمله: حقوق و دستمزد، پاداش و موارد انگیزشی، امور رفاهی و تفریحی و بهداشت

 • کمک به بهبود و ارتقای ارتباطات و فرهنگ سازمانی

 • کمک به توسعه سیاست‌ها و رویه‌های سازمان

 • هماهنگی کارهای مربوط به خروج کارمندانی که اخراج شدند و یا استعفا دادند.

 • رسیدگی به هرگونه شکایت یا نارضایتی کارمندان از محیط کار یا همکاران

 • تکمیل و نگهداری اسناد مرتبط به منابع انسانی

مهارت های الزامی
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته مدیریت منابع انسانی یا سایر رشته های مرتبط

 • حداقل 2 سال سابقه کار در زمینه های مرتبط 

 • مسئولیت‌پذیری،  داشتن روحیه حمایتی، اخلاق مداری

 • فنون مذاکره و روابط عمومی خوب

 • توانایی کار تیمی

 • سازمان دهی، قدرت تجزیه و تحلیل و حل مسئله

 • آشنا به قوانین کار

 • آشنایی با روش های برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

مهارت هایی که مزیت محسوب می شوند
 • آشنا به مباحث حسابداری

 • زبان انگلیسی

 • کار با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی

 • آشنایی با مباحث روانشناسی

 • علاقه به آی تی و کار با نرم افزارها

چه چیزهایی در این شغل عالی است؟

 • آشنایی و همکاری با یک تیم عالی تشکیل شده از افراد با تجربه و پویا

 • بدون روز شروع مشخص. ما در تمام طول سال نیروی جدید استخدام می‌کنیم.

 • مسئولیت و استقلال واقعی را در یک شرکت در حال پیشرفت سریعا بدست می آورید.

 • قرار گرفتن محل کار در مسیر مناسب و دسترس شهر

پیشنهادات ما:

فعالیت های ورزشی

برنامه های تفریحی و سرگرمی به همراه همکاران  در زمان ناهار (مانند فوتبال دستی و ..)

آموزش ها

آموزش های عمومی و تخصصی در راستای پیشرفت شغلی (سه جلسه آموزش در هفته)

پاداش و مزایا

بهره مندی از گروه ویژه تسهیل گستر و پاداش های نسبی بر اساس عملکرد