/

برنامه نویس php

--شرکت تسهیل گستر--

تعریف موقعیت شغلی

به عنوان بک اند کار برای سیستم های مدیریت محتوا کار می کند.

شرح وظایف

  • کار با سیستم های آلوریار

مهارت ها و نیازمندی ها

  • تسلط کامل در PHP و MYSQL

  • تسلط کامل در برنامه نویسی شی گرا و الگوی معماری MVC

  • تسلط در Ajax، JQuery ، Java Script ، CSS2 و CSS3

  • ترجیحاً مسلط به برنامه نویسی ساختار موبایل

  • آشنا با مفاهیم تحلیل پروژه و ابزارهای آن

  • آشنایی با مفاهیم معماری نرم افزار

  • آشنایی مناسب به اصول اولیه لینوکس

  • دارای تجربه مفید و کار شرکتی