اتوماسیون بازاریابی

کسب و کار خود را با هدایتگر خودکار انجام دهید 

 

کمپین های بازاریابی خودکار و هدفمند ایجاد کنید

گردش کاری خود را به صورت خودکار انجام دهید و کسب و کار خود را مقیاس بندی کنید.

برای تحویل پیامها به مشتریان مورد نظر در زمان مناسب، پایگاه داده مشتریان خود را تقسیم بندی کنید. گردش کاری پیشرفته بازاریابی را در اطراف مشتریان خود، راه اندازی کنید و آن را از طریق کانال فروش خود، 24 ساعت شبانه روز، توسعه دهید. 

مسیرهای پیوسته و متوالی مشتریان

از طریق رابط بصری، گردش کاری را به سهولت سفارشی کنید. ایجاد کمپین چند مرحله ای با چندین مسیر به سادگی کمپین های دو مرحله ای است. عملیات جدید اضافه کنید و زمان اجرا را مستقیماً  در گردش کاری انتخاب کنید.

سازمان یار• متن و تصویر

کمپین های ایمیل را در صورت جلسات طراحی کنید

از طریق رابط آسان و مستقیم درگ و دراپ، بر طرح و محتوای ایمیل، کنترل کامل داشته باشید.

از بلوکهای از پیش تعریف شده برای ایجاد پاراگراف های خوش ساخت، calls-to-action و یا تصاویر بدون به کار بردن حتی یک سطر کد، استفاده کنید.  

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

کاری فراتر از ارسال ایمیل را به صورت خودکار انجام دهید

برای ساده سازی گردش کاری خود، عملیات مورد نیاز را اجرا کنید

مسیرهای پیوسته و متوالی برای مشتریان ایجاد کنید و برای اتوماتیک کردن وظایفی از قبیل حرکت دادن رو به جلوی یک سرنخ در کانال فروش، اختصاص اعضای متعهد به تیم فروش خود، به روز رسانی یک رکورد و غیره از گردش کاری استفاده کنید. 

برای انجام وظایف ویژه بعد از باز کردن، کلیک کردن و یا پاسخ دادن ایمیل از عملیات (اگر/ در این صورت)، استفاده کنید. 

سیستم کارآمد مدیریت سرنخ ها

یک روش یکپارچه را برای ایجاد، توسعه و تبدیل سرنخ ها به مشتریان، فعال کنید. 


ایجاد سرنخ

سرنخ ها را از طریق وب سایت، بازاریابی با ایمیل و رویدادهای سازمان یار ایجاد کنید.صلاحیت سرنخ ها

در مدیریت فروش سازمان یار، به سرنخ ها بر اساس معیارهای جمعیت شناختی و رفتاری امتیاز دهید و برترین ها را در تیم فروش اختصاص دهید.


تقویت سرنخ ها

سرنخ های با کیفیت پایین را با توجه به منافع و اهداف خود تقسیم بندی کنید و آنها را از طریق کمپین های تقویت کننده سرنخ، تقویت کنید.

فرایندهای کسب و کار هر دپارتمان را به صورت خودکار انجام دهید

ابزاری که ماورای بازاریابی عمل می کند.


حسابداری

یادآورهای پرداخت و پیگیری ها را به صورت خودکار انجام دهید. 


راهنما

مشتریان را درباره وضعیت تیکت و راه حل آن، آگاه کنید.


تجارت الکترونیکی

سبدهای خرید رها شده را با تخفیف های هدفمند، بازیابی کنید. 


رویدادها

ثبت نامها، یادآورها و پیگیری ها را به صورت خودکار انجام دهید.