ساخت و تولید

+ تعمیر و نگهداری + مدیریت چرخه حیات محصول (PLM) + کیفیت

ساخت و تولید بازآفرینی شد

راه حل مدرن یک مشکل قدیمی


جامع (All-in-one)

MRP، کیفیت، تعمیر و نگهداری و PLM کاملاً ادغام و یکپارچه شده اند.


دیگر نیاز به نگه داشتن زمان نیست.

برنامه ریزی دقیقی که مستقیماً بر اساس معیارهای زمانی ساخت و تولید است. 


اتوماسیون محل کار

با استفاده از API ، داده ها را به صورت آنی از تجهیزات دریافت کنید. 


ارتباطات سریع و آنی

برگه های گزارش کار، هشدارهای کیفی را در حین عملیات برای کارکنان نمایش می دهد. 

تویوتا نرم افزار MRP را دوست دارد.

سطح موجودی را از طریق پیشنهادهای دقیق اجرایی، بهینه کنید

برای انجام خودکار تهیه محصول از قوانین ایجاد سفارش، حداقل موجودی و یا زمان بندی تولید استفاده کنید. از مسیرها، محدودیت ها و تاخیر تا اجرای فرایند برای بهینه سازی سطح موجودی و اجتناب از کمبودها، استفاده کنید.

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

بارکدها

آماده استفاده

فرقی نمی کند که از شماره سریال ها استفاده کنید و یا محصولات شناسایی نشده، شما می توانید از بارکدها برای افزایش سرعت عملیات در هر مرحله استفاده کنید:

  • کنترل پذیرش

  • انتخاب

  • بسته بندی

  • سفارش های کاری

  • و غیره.

گزارش های عالی و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

همه داده هایی که برای شما نیاز است.

بهره وری خود را از طریق گزارش های کارایی کلی تجهیزات (OEE)  به صورت آنی کنترل کنید.  KPI های تعمیر و نگهداری مثل MTTR و MTTR را رهگیری کنید. پیشخوان های سفارشی را برای کنترل آنی عملکرد ایجاد نمایید.

گزارش های پویا در مورد هزینه ها، قابلیت رهگیری، تحلیل عملکرد، OEE و غیره به شما کمک می کند تا تصمیمات هوشمندانه تری درباره کسب و کار خود اتخاذ کنید.    

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


خرید

برای حفظ سطح صحیح موجودی، انبار کردن را به صورت خودکار انجام دهید.


مدیریت چرخه حیات محصول (PLM)

تغییرات مهندسی و نسخه ها را به راحتی مدیریت کنید.


تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را برنامه ریزی کنید و برای حل مشکلات سریعاً اقدام کنید.


کیفیت

نکات کنترل کیفی را تعریف کنید و هشدارهای کیفی را به آسانی اجرا نمایید.