مدیریت چرخه حیات محصول در شرکت های مدرن

 

تغییرات مهندسی را با ارتباطات سریع و آنی مدیریت کنید.

همه چیز در مدیریت تغییرات مهندسی، در مورد ارتباطات است. PLM سازمان یار، قدرت شبکه اجتماعی سازمان را کنترل می کند تا شما بتوانید در میان چند دپارتمان، به طور موثرتر ارتباط برقرار کنید. هر کسی، آنچه را که نیاز دارد دنبال می کند، تاییدها ساده هستند و بحث در مورد اسناد، متمرکز و آنی می باشند. 

سازمان یار• متن و تصویر

مدیریت یکپارچه اسناد

برای طراحی ها، برگه های گزارش کار و اسناد ارزیابی کیفی


کد و طراحی منظم

از طریق هشدارها در مورد برگه های گزارش کار و یا پنل مرکزی کار و اجرا، اطلاعات را به ساخت و تولید منتقل کنید. 


بسیار انعطاف پذیر

اسناد را مستقیماً به BoMs ، مسیرها و یا هر جای دیگر ضمیمه کنید. 


جدیدترین تکنیک ها

چندین نسخه از اسناد خود را به راحتی مدیریت کنید.  PLM سازمان یار، قدرتمند و برای استفاده، آسان است. 

نسخه بندی هوشمند با ادغام و اختلاف کارآمد.

دیگر نیازی به ادغام EBoM  و EBoM  نیست. سازمان یار، هر دپارتمان را بر روی اسناد یکسان ردیف می کند بنابراین شما می توانید تغییرات را به طور موثرتری در میان چندین نسخه رهگیری کنید. 

شما می توانید از طریق  PLM سازمان یار، بر روی نسخه های مختلف یک BoM ، کار کنید و برای مدیریت چندین تغییر، فقط اختلاف ها را اعمال کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


MRP

راه حل جامع پنل مرکزی کار و اجراخرید

برای حفظ میزان موجودی در سطح مناسب، انبار کردن را به صورت خودکار انجام دهید. 


تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را برنامه ریزی کنید و برای حل مشکلات سریعاً اقدام کنید.


کیفیت

نکات کنترل کیفی را تعریف کنید و هشدارهای کیفی را به آسانی اجرا نمایید.