نمای سفارش ها

می توانید همه سفارشات فروش تایید شده را از سمت مدیریت وب سایت> سفارش ها> سفارش ها ، مشاهده کنید.


همچنین در صورت نیاز، می توانید با کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، سفارش را به صورت دستی ایجاد کنید.  


نمای سفارش های "پرداخت نشده"

برای دیدن سفارش های پرداخت نشده، به ماژول وب سایت> سفارش ها> سفارش های پرداخت نشده بروید.

 


سبد های خرید رها شده

در حین انجام خرید در تجارت الکترونیکی، کاربران به برخی از عملیات های مختلف هدایت می شوند و ممکن است از انجام روش پرداخت غافل شوند.  سبد های خرید رها شده ، سبدهای خریدی هستند که کاربران بدون انجام پرداخت، ترک کرده اند.

در تجارت الکترونیکی، بیش از نیمی از سبد های خرید ترک شده اند. و در این موقعیت، متاسفانه ما معاملات با مشتریان را از دست می دهیم. بدین ترتیب برای بهبود این وضعیت، اودوو برای بازگرداندن مشتری ها برای ادامه فرآیند خرید، امکان ارسال یک پیام یادآور به مشتری، با محتوایی مانند (لطفا برای ادامه مجدد فرآیند خرید، به سایت مراجعه کنید و..)، را برای شما فراهم می کند.
این روش با عنوان "بازیابی سبدهای خرید رها شده" شناخته می شود.

به همین ترتیب می توانید "سبدهای خرید در انتظار" را برای مشتری ذخیره کنید. ارسال یادآور به مشتریان، برای ادامه مجدد خرید در تجارت الکترونیکی اودوو، بسیار ضروری است. همچنین می توانید یک طرح ایمیل برای سبد های خرید رها شده تنظیم کنید. برای فعال کردن این ویژگی، به ماژول و ب سایت> پیکربندی> تنظیمات> تب سفارشات پیگیری بروید:


 می توان قالب ایمیل را از فهرست کشویی انتخاب کرد یا با کلیک روی گزینه "ایجاد و ویرایش" یک قالب جدید ایجاد کرد.


بعد از کلیک روی گزینه "ایجاد و ویرایش" ، پنجره ای مانند زیر باز خواهد شد:


همچنین می توانید در زیر فیلد قالب ایمیل، تعداد ساعاتی که بعد از آن سبد خرید به عنوان رها شده، در نظر گرفته می شود را تنظیم کنید.

 

مشتریان

به منظور مشاهده مشتریان عادی و ایجاد مشتری جدید، به ماژول وب سایت> سفارش ها> مشتریان بروید:

با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، می توانید مشتری جدیدی ایجاد کنید:

 

بر اساس فرم ایجاد شده، می توانید کلیه جزئیات مشتری مانند نام، آدرس، شماره تلفن، تلفن همراه، ایمیل، جزئیات حساب، شرایط پرداخت، روش تحویل و موارد دیگر را به آن اضافه کنید.