تامین کنندگان و سفارش های خرید را به راحتی مدیریت کنید

عملکرد خود را در رابطه با زنجیره تامین و موجودی، بهبود ببخشید

گردش کاری خرید را به صورت خودکار انجام دهید

درخواست های پیش فاکتور را به طور خودکار بر اساس میزان موجودی به تامین کنندگان ارسال کنید.

عملکرد خود را در رابطه با خرید و موجودی، بر اساس میزان موجودی، قوانین پشتیبانی، سفارش های فروش، پیش بینی سفارش های تولید و غیره، بهبود ببخشید. روشهای مختلف تهیه محصول را بسته به استراتژیهای تولید و تحویل، انتخاب کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر

لیست های قیمت تامین کنندگان و موجود بودن محصول

با استفاده از مناسب ترین قیمت، تصمیمات هوشمند برای خرید بگیرید.

برای تصمیم گیریهای هوشمندانه تر بر اساس تخفیف، تعداد و شرایط ویژه قرارداد، رفرنس ها و لیست های قیمت تامین کنندگان را به راحتی وارد کنید. موجود بودن محصول را از موجودی تامین کنندگان رهگیری نموده و وضعیت سفارش را از نرم افزار چک کنید. حتی شما می توانید قیمت فروش را بر اساس قیمت تامین کنندگان پایه ریزی کنید. 

 

سازمان یار• تصویر و متن

بهترین پیشنهاد را از طریق مناقصه های خرید به دست آورید

مناسب ترین قیمت را از طریق مذاکره با چندین فروشنده به دست آورید. 

مناقصه های خرید را راه اندازی کنید، پاسخ های فروشنده را ادغام نموده و پیشنهادها را مقایسه کنید. بهترین پیشنهاد را انتخاب نموده و سفارش های خرید را به راحتی ارسال کنید. برای تحلیل کیفیت فروشنده ها از ایجاد گزارش استفاده کنید. 

همچنین شما می توانید برای خرید کالا از تامین کننده با قیمت مذاکره شده بر اساس پرداخت دوره ای در حین دوره زمانی مشخص، از توافق نامه عمومی سفارش ها استفاده کنید. 

سازمان یار• تصویر و متن

آمار خریدها را به دست آورید

سفارش های خود را تحلیل، پیش بینی و برنامه ریزی کنید

آمار دقیق در مورد عملکرد تامین کنندگان را از طریق گزارش به دست آورید: از قبیل تاخیر در تحویل، تخفیف های مذاکره شده در مورد قیمت، تعداد خریداری شده و غیره. برای تحلیل سودآوری قراردادهای خود، خریدها را با حسابداری تحلیلی ادغام کنید. 

مدیریت چندین شرکت

قوانین چند شرکتی Odoo به شما کمک می کند در کار و زمان صرفه جویی کنید. 

برای هماهنگ سازی عملیات بین شرکتها و یا انبارهای مختلف از نمونه واحدOdoo  استفاده کنید. سفارش های فروش را ایجاد نمایید. اسناد، تامین کنندگان و محصولات را به اشتراک بگذارید و فاکتورها را برای همه شرکت ها همزمان مدیریت کنید. شما می توانید با خودکارسازی فرایند صدور فاکتور بین همه شرکت ها، بیشتر در زمان صرفه جویی کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


موجودی

میزان موجودی را بر اساس خریدهای خود هماهنگ کنید و برای اجتناب از ناموجود بودن محصول، قوانین تهیه محصول را ایجاد کنید.


صدور فاکتور

برای اجتناب از حسابداری دو طرفه، سفارش های خرید را در فاکتور تامین کننده تبدیل کنید.حسابداری

با ادغام سفارش های خرید و فاکتورها، حسابداری خود را دقیق تر کنید.