خرید در واحدهای مختلف اندازه گیری در مقایسه با فروش

در کسب و کار روزمره ممکن است تامین کننده از واحد اندازه گیری متفاوتی استفاده کند که در فروش به کار نمی برید. این امر می تواند باعث ایجاد سردرگمی بین نمایندگی خرید و فروش شود و حتی ممکن است زمان زیادی را برای تبدیل اندازه گیری ها از دست بدهید. خوشبختانه در اودوو، شما می توانید واحد های مختلف اندازه گیری را برای خرید و فروش به راحتی مدیریت کنید.

مثال های زیر را در نظر بگیرید:

1. شما از یک تامین کننده، آب خریداری می کنید. تامین کننده آمریکایی است و آب خود را در گالن هایی فروخته است. مشتریان شما اروپایی هستند. بنابراین شما مقادیر خرید خود را بر حسب گالن و مقادیر فروخته شده را بر حسب لیتر مشاهده خواهید کرد.

2. شما پرده را از یک تامین کننده خریداری می کنید. تامین کننده، پرده ها را در واحد رول می فروشد و شما بر حسب متر مربع می فروشید.


پیکربندی

نصب ماژول های خرید و فروش 

اولین قدم این است که مطمئن شوید که برنامه های فروش و خرید به درستی نصب شده اند.فعال کردن گزینه واحدهای اندازه گیری

 در ماژول فروش پیکربندی » تنظیمات را انتخاب نموده، باکس  واحد های اندازه گیری (خرید و فروش محصولات با واحد های مختلف اندازه گیری) را علامت بزنید. 


تعیین واحدهای اندازه گیری خرید و فروش

واحدهای اندازه گیری استاندارد

واحدهای اندازه گیری موجود در اودوو را به صورت مثال اول در نظر بگیرید. لطفا به یاد داشته باشید که واحدهای مختلف اندازه گیری خرید و فروش ضرورتا باید یک دسته بندی مشترک داشته باشند. دسته بندی ها عبارتند از: واحد، وزن، ساعت کاری، حجم و غیره. 

نکته: شما می توانید دسته بندی و واحد اندازه گیری را برای خود، اگر در اودوو استاندارد نباشد، ایجاد کنید.

بیایید فرض کنیم ما آب را از فروشندگانی که بر حسب گالن می فروشند، خریداری می کنیم و بر حسب لیتر به مشتریانمان می فروشیم.

داخل ماژول خرید رفته و خرید » محصولات را انتخاب کنید.

محصول خود را ایجاد نموده و یا یک محصول موجود را انتخاب کنید. در اطلاعات عمومی محصولات شما امکان انتخاب واحد اندازه گیری (در فروش، موجودی، ... استفاده خواهد شد) و واحد اندازه گیری خرید (برای خرید) را دارید.

در این مورد، لیتر را برای واحد اندازه گیری و گالن را برای واحد اندازه گیری خرید انتخاب کنید.

ایجاد واحد اندازه گیری و دسته بندی واحد اندازه گیری برای خود

اکنون مثال دوم را در نظر بگیرید (پرده ها را از یک تامین کننده خریداری می کنید، تامین کننده، پرده ها را در واحد رول می فروشد و شما بر حسب متر مربع می فروشید).

این دو واحد اندازه گیری، بخشی از دو دسته بندی متفاوت هستند. به یاد داشته باشید، شما نمی توانید واحد اندازه گیری یک دسته بندی را به واحد دسته بندی دیگر ربط دهید. بنابراین، ابتدا باید یک دسته بندی اندازه گیری ایجاد کنیم که هر دو واحد دارای یک رابطه تبدیل باشند.

برای انجام این کار به ماژول فروش بروید، پیکربندی » محصولات » واحد اندازه گیری را انتخاب کنید. با انتخاب لیست کشویی و کلیک بر روی ایجاد و ویرایش، واحد جدید دسته بندی اندازه گیری را ایجاد کنید (به تصویر زیر نگاه کنید). 


یک واحد جدید اندازه گیری ایجاد کنید. در این مورد، دسته بندی ما، محاسبات میان رده ای نامیده می شود.  


مرحله بعدی، ایجاد واحدهای اندازه گیری رول  و متر مربع و مرتبط کردن آنها با دسته بندی جدید است. برای این کار، به ماژول خرید رفته و پیکربندی » محصولات » واحدهای اندازه گیری را انتخاب کنید. 

دو واحد اندازه گیری ایجاد کنید:

واحد رول که بخشی از محاسبات میان رده ای است و نوع واحد مرجع می باشد (به تصویر زیر نگاه کنید). نوع واحد مرجع، واحد اندازه گیری است که به عنوان مرجع داخل دسته بندی تنظیم می شود. بدین معنی که بسته به این واحد اندازه گیری، سایر واحدها تبدیل خواهد شد (مثال: 1 رول = 10 متر مربع، 2 رول = 20 متر مربع و غیره).  


در واحد مترمربع، تعیین می کنیم که 1 رول = 10 مترمربع پرده است. . بنابراين لازم است مشخص شود که به عنوان نوع، متر مربع بزرگتر از واحد مرجع است. نسبت بزرگتر، 10 به صورت یک رول = 10 متر مربع است. 


در حال حاضر، امکان وارد کردن متر مربع به عنوان واحد اندازه گیری و واحد رول به عنوان واحد خرید در فرم محصول وجود دارد.