عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه

عرضه مستقیم محصول ، روشی است که در آن فروشنده به جای ذخیره محصولات در انبار، به طور مستقیم آن محصولات را از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رساند.

نکته: برای عمل این ویژگی، به ماژول های فروش، موجودی، و خرید نیاز خواهید داشت.


فعال سازی ویژگی عرضه مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده

به قسمت خرید » پیکربندی » تنظیمات رفته و گزینه عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه را انتخاب کنید.

مسیر جدید عرضه مستقیم ایجاد شده است. می توانید روی محصول رفته و مسیر عرضه مستقیم را تیک بزنید. همچنین باید مشخص کنید که از کدام تولید کننده خرید خواهید کرد. اکنون هرگاه که این محصول به فروش رفت، به صورت مستقیم عرضه خواهد شد.

در صورتی که عرضه مستقیم به صورت دائمی اتفاق نمی افتد، می توانید به قسمت فروش » پیکربندی » تنظیمات رفته و جعبه مقابل مسیرهای ویژه سفارش را تیک بزنید.

زمانی که یک پیش فاکتور یا سفارش فروش ایجاد می کنید، می توانید در خط به خط سفارش ها با انتخاب مسیرهای ویژه سفارش روی خط سفارش فروش، تعیین کنید که عرضه کدام محصول به صورت مستقیم است.

عرضه مستقیم یک محصول

پس از اینکه سفارش فروش و نوع مستقیم عرضه محصولات تأیید شد، اودوو درخواستی برای پیش فاکتور ایجاد می کند تا بتوانید از تولید کننده محصول را بخرید. در صورت تأیید درخواست پیش فاکتور در سفارش فروش، اودوو انتقالی مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده ایجاد خواهد کرد. محصولات وارد انبار خود شما نخواهند شد.