توافق نامه های سطح خدمات (SLA)

توافق نامه های سطح خدمات (SLA) تعهداتی هستند که شما با مشتریان خود برای تشریح نحوه ارائه خدمات می بندید. این موضوع اعتماد بین شما و مشتریانتان را تقویت می کند زیرا مشخص می کند چه کاری باید با چه استانداردی و در چه زمانی انجام شود. 

ایجاد سیاست های SLA

به ماژول سامانه پشتیبانی> پیکربندی> سیاست های SLA بروید:

 

در اینجا می توانید سیاست های از قبل ایجاد شده را مشاهده کنید. در صورت تمایل می توانید با کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، سیاست های SLA جدیدی را نیز ایجاد کنید:


  • نام سیاست SLA: نامی برای نشان دادن بازه زمانی آدرس دهی به تیکت است

اعمال به

  • تیم: تیم مسئول رسیدگی به بلیط

  • حداقل اولویت: اولویتی است که بلیط باید با آن پرداخته شود

  • نوع تیکت: نوع بلیط. این نشان می دهد که آیا بلیط در مورد یک سوال است یا یک مسئله

هدف
  • نوع هدف: می تواند بر اساس "رسیدن به هدف" یا "اختصاص تیکت" باشد. 

  • دستیابی مرحله: حداقل مرحله ای که باید یک تیکت برای جلب رضایت SLA به آن برسد. 

  • رسیدن به: تعداد روزها یا ساعاتی که برای رسیدن به تاریخ ایجاد تیکت طی می شود.

  • مراحل را حذف کنید : کاربر همچنین می تواند برخی مراحل را در اینجا حذف کند. (میزان زمانی که تیکت در این مرحله صرف می کند، هنگام ارزیابی وضعیت سیاست SLA در نظر گرفته نخواهد شد)

تحلیل وضعیت SLA

این به کاربر کمک می کند تا SLA یا تحلیل سطح خدمات را تحلیل کند. این موارد را می توان در قالب صفحه گسترده تحلیل کرد. همچنین گزارش مربوط به یک دوره خاص به راحتی قابل دسترسی هستند. علاوه بر آن، تیکت های لغو شده و وضعیت SLA برای هر تیم مرکز خدمات قابل مشاهده است. عملیات مختلفی از جمله روز برای رسیدن به SLA، زمان موفق، زمان برای بسته شدن و زمان انجام اولین تخصیص و تعداد را می توان از طریق دکمه "معیارها" مشاهده کرد.