فروش
ایمیل گروهی
1.00 ﷼ 1.0 IRR
فروش
مدیریت رویدادها
400,000.00 ﷼ 400000.0 IRR
فروش
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
800,000.00 ﷼ 800000.0 IRR