نرم افزار مدیریت کمسیون بازاریابی و فروش


  این ترکیب وجود ندارد.

  با دوستانتان به اشتراک بگذارید


  • تضمین برگشت بدون شرط  تا 7 روز

  • یکسال پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

  • نصب و پیکربندی رایگان

  • تحویل فوری


   ماژول مدیریت کمسیون بازاریابی و فروش ویژگی مدیریت پورسانت فروش را از طریق فروش / فاکتور / پرداخت به کاربران داخلی و طرف همکاران خارجی ارائه می دهد. 

  ویژگی های اساسی

  •  این ماژول به شرکت شما اجازه می دهد تا موقعیت های شغلی کاربران داخلی و شرکای خارجی را که قصد دریافت "پورسانت" در فرم مشتری را دارند، تنظیم کند و به گروه فروش / محصولات / دسته بندی محصولات، "درصد پورسانت" اضافه کند.

  •  این ماژول ویژگی هایی را برای مدیریت پورسانت فروش با گزینه های مختلف ارائه می دهد. می توانید بعد از نصب ماژول در پایگاه داده خود، پیکربندی کنید که شرکت شما چه گزینه / سیاستی را دنبال می کند تا پورسانت های فروش را به کاربران فروش شما و سایر طرف همکاران خارجی مربوط به آن فروش ارائه دهد. به عنوان مثال، می توانید پورسانت را به مدیر فروش، کاربر فروش، مدیر شعبه، کاربران خارجی و غیره تنظیم کنید. 

  •  همچنین به شما این امکان را می دهد تا "زمان پرداخت" را بر اساس آن انتخاب و پیکربندی کنید. در اینجا می توانید سیاستی را تعریف کنید که برای ارائه پورسانت به تیم فروش شما و سایر طرف های همکار خارجی مرتبط با آن فروش، تعیین شود. 

  •  برای هر محاسبه بر اساس آن، ما به شما امکان تنظیم می دهیم: درصد بر اساس موقعیت شغلی کاربران. سیستم موقع تخصیص درصد به تنظیمات در آن لحظه توجه می کند به عنوان مثال شما می توانید تنظیم کنید که چه زمانی باید پرداخت کنید یا فاکتور را تأیید کنید و محاسبه را بر اساس دسته بندی محصولات انجام دهید، بنابراین سیستم، گردش کار را بر اساس آن تنظیم می کند و پورسانت های فروش را ایجاد می کند. 

  •  لطفاً توجه داشته باشید كه چه موقع باید پرداخت کنید. اگر پرداخت بر اساس پرداخت مشتری باشد، این قسمت فقط با محاسبه براساس تیم فروش پشتیبانی می شود. گزینه های دیگر (دسته بندی محصولات و محصولات) در ماتریس برای پرداخت مشتری، پشتیبانی نمی شوند. 

  •  برای درصد پیش پرداخت و مبلغ ثابت، شما باید درصد محصول پیش پرداخت را پیکربندی کنید و از این طریق، ماژول اجازه می دهد تا فاکتورهای پرداخت را با پورسانت فروش پردازش کنید. 

  •  مزیت اصلی استفاده از این برنامه این است که به شما امکان می دهد درصد را در زمان پردازش فروش ویرایش کنید. به عنوان مثال در اول می توانید درصد تیم فروش / محصول / گروه خود را تنظیم کنید اما وقتی سفارش فروش / فاکتور را ایجاد می کنید باز می توانید آن درصد را تغییر دهید. ویرایش درصد اجازه میدهد متناسب با سیاست تیم فروش و همچنین دسته بندی کالاها، سطر سفارش فروش / سطر پیش فاکتور را باز کرده و" درصد" را ویرایش کنید. 

  جریان کار :


  گزینه 1:

  بر اساس تائیدیه فروش: ایجاد برگه پورسانت فروش  -> سطرهای پورسانت فروش را اضافه می کند -> برای هر فروش، سیستم سطرهای پورسانت فروش را اضافه می کند. -> حسابدار می تواند برگه کاری را مرور کرده و پیش فاکتور پورسانت را برای پرداخت / انتشار پورسانت به کاربران فروش و طرف همکاران خارجی / نمایندگان ایجاد کند.


  گزینه 2:

  بر اساس تایید فاکتور: ایجاد برگه پورسانت فروش-> سطرهای پورسانت فروش را در صفحه کاربر اضافه می کند -> بعد از اعتبارسنجی هر فاکتور، سیستم، سطرهای پورسانت فروش را در برگه کار اضافه می کند. -> حسابدار پایان ماه می تواند برگه کاری را مرور کرده و پیش فاکتور پورسانت را برای پرداخت/ انتشار پورسانت به کاربر فروش و طرف همکاران خارجی / نمایندگان ایجاد کند.

   


  گزینه 3:

  بر اساس پرداخت مشتری: ایجاد برگه پورسانت فروش -> سطرهای پورسانت فروش را در صفحه کاربر اضافه می کند-> برای هر پرداخت از مشتری، سیستم سطرهای پورسانت فروش را در برگه کار اضافه می کند. -> حسابدار می تواند برگه کاری را مرور کرده و پیش فاکتور پورسانت را برای پرداخت / انتشار پورسانت به کاربر فروش و طرف همکاران خارجی / نمایندگان ایجاد کند. 


  پورسانت به کاربران فروش، سایر کاربران و طرف های همکاران خارجی/ نمایندگان همیشه به ارز شرکت خواهد بود. چندین واحد پول برای این ماژول پشتیبانی می شود، بنابراین سفارش فروش/ پیش فاکتور/ پرداخت می تواند با ارزهای مختلف باشد و سیستم از آن پشتیبانی می کند اما سطرهای پورسانت را در ارز شرکت ایجاد می کند.ولی لازم نیست نگران این موضوع باشید! 

  محصول پورسانت فروش با استفاده از داده ها ایجاد می شود و شما هنوز هم می توانید محصول پورسانتی را در صفحه برگه کار کاربر پورسانت تغییر دهید تا پیش فاکتور پورسانت ایجاد شود. مبلغ پورسانت براساس مدل درآمد خالص است که مبلغ آن را بدون مالیات در نظر می گیرد. (این برنامه از مدل حاشیه ناخالص پشتیبانی نمی کند).


                                                                     تنظیمات اولیه فرآیند پورسانت فروش


                                                                             سطوح پورسانت فروش

  می توانید تمام سطوح پورسانت را که می خواهید در فعالیت های فروش شرکت پورسانت مربوط به خود را دریافت کنند، تنظیم و ایجاد کنید.


                                                                                                 نمای لیست


                                                                      فرم مشتری - تنظیم سطوح پورسانت

  شما باید برای هر مشتری سطح پورسانت فروش را در قسمت تنظیم پورسانت تعیین کنید و این در هنگام ایجاد و تخصیص پورسانت استفاده خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که شما برای "مدیرسیستم" اقدام به فروش می کنید، بر اساس سطح کاربر تنظیم شده و بر اساس "درصد" تنظیم شده در تیم فروش / محصولات / دسته بندی محصولات، پورسانت دریافت می کند.


   

                                                              محاسبه بر اساس: دسته بندی محصولات

  اگر محاسبه را بر اساس دسته بندی محصول انتخاب کرده اید، باید در هر سطح درصد را مشخص کنید و از آن برای ارائه پورسانت به کاربران و طرف همکاران خارجی استفاده می شود.


   

                                                                تعیین درصد افراد منتفع از فروش مربوط به این دسته بندی

                                                                            محاسبه بر اساس: محصول

  اگر محاسبه را بر اساس محصول انتخاب کرده اید، باید در هر سطح، "درصد" را مشخص کنید و از آن برای ارائه پورسانت به کاربران و طرف همکاران خارجی استفاده می شود.   

                                                                              محاسبه بر اساس: تیم فروش

  اگر محاسبه را بر اساس تیم فروش انتخاب کرده اید، باید در هر سطح، "درصد" را مشخص کنید و از آن برای ارائه پورسانت به کاربران و طرف همکاران خارجی استفاده می شود.

   

  محاسبه تیم فروش بر اساس اعضای هر تیم


  نمای فرم و تنظیم درصد فروش برای اعضای تیم


  زمان پرداخت: تأییدیه فروش

  اگر در تنظیمات فروش، زمان پرداخت پورسانت تاییدیه فروش انتخاب شود، بعد از تایید سفارش، پورسانت فروش برای کاربران انتخاب شده و طرف همکاران خارجی ایجاد می شود.


   

  تنظیم پورسانت فروش کاربران (برای حالتی که زمان پرداخت: تاییدیه فروش/ پورسانت براساس: تیم فروش)


  هنگامی که مشتری را در درخواست ها/ سفارش ها انتخاب می کنید، سطح هایی که در آن تنظیم شده است به طور خودکار در تب "تنظیم کاربر پورسانت" نمایش داده می شوند، بنابراین شما فقط باید سطح پورسانت کاربر داخلی یا طرف همکاران خارجی را در این تب وارد کنید یا انتخاب نمایید.   تنظیم سطح" درصد" پورسانت های فروش ( زمان پرداخت= تأییدیه فروش/ پورسانت براساس = تیم فروش)

  جهت تعیین و مشاهده درصد های فروش هر سطح در درخواست ها/ سفارش ها به تب"سطح پورسانت فروش" مراجعه کنید.


  زمان پرداخت = تأییدیه فروش براساس محاسبه = محصول

  بعد از اینکه بر اساس محصول تنظیم کردید، در فروش> محصولات> گونه های محصول> محصول مورد نظر> تب تنظیم پورسانت فروش، پورسانت را تنظیم کنید.   در هر سطر سفارش می توانید تنظیمات پورسانت را مشاهده کنید
  از کلیک بر روی هر سطر می توانید تنظیمات پورسانت را مشاهده کنید  زمان پرداخت: تایید فاکتور

  ابتدا به تنظیمات فروش بروید و زمان پرداخت را "تایید فاکتور" انتخاب کنید.


  حسابداری> مشتریان> فاکتور ها> ایجاد فاکتور


   

  تنظیم کاربر پورسانت های فروش (زمان پرداخت: تایید فاکتور)

  هنگامی که تنظیم روی "زمان پرداخت: تایید فاکتور" می باشد، با تایید فاکتور باعث ایجاد پورسانت فروش برای کاربران انتخاب شده و طرف همکاران خارجی می شود.


   

  تنظیم سطح پورسانت های فروش (زمان پرداخت: تایید فاکتور و پورسانت بر اساس: تیم فروش)


  زمان پرداخت: پرداخت مشتری

                  دوباره به قسمت تنظیمات فروش می رویم و زمان پرداخت را بر اساس = پرداخت مشتری و همچنین پورسانت را بر اساس = تیم فروش انتخاب می کنیم.

  ا

   

   

   

  برگه های پورسانت فروش

   سیستم برای هر کاربر فروش / طرف همکاران خارجی و سطوح، برگه پورسانت فروش ایجاد می کند و کلیه سطرهای پورسانت فروش را نشان می دهد و با استفاده از این برگه های پورسانت فروش، می توانید پورسانت فروش را پرداخت کنید.

   با استفاده از دکمه "ایجاد فاکتور" می توانید پرداخت را نهایی کرده و فاکتور پورسانت را ایجاد کنید.


   

  نمایه فرم


  ایجاد صورتحساب فروشنده


  ارسال صورتحساب


  برگه پورسانت فروش پرداخت شد


  سطرهای پورسانت فروش

  نمای لیست


  نمای فرم


  سطرهای پورسانت فروش بعد از پرداخت به شکل زیر دارای روبان پرداخت شده خواهند بود


  گزارش PDF برای برگه های پورسانت فروش توسط کاربر فروش/ مدیر و طرف همکاران خارجی

  این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
  هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

  محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده