نرم افزار مناقصه


  این ترکیب وجود ندارد.

  با دوستانتان به اشتراک بگذارید


  • تضمین برگشت بدون شرط  تا 7 روز

  • یکسال پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

  • نصب و پیکربندی رایگان

  • تحویل فوری


  ماژول مناقصه


  خرید پادکست ها از فروشندگان مختلف موجود، بر اساس پارامترهایی تعریف و تصمیم گیری می شوند که شرکت و فروشنده هردو طبق ان توافق کرده اند. شرایط و ضوابطی وجود دارد که هر دو طرف بر سر آن توافق کرده اند. و به نحوی قرارداد خرید، مشروعیت عملیات خرید را که توسط فروشنده و خریدار توافق شده است، ارائه می دهد.

  انواع توافقات خرید

  پلتفرم اودوو، نیاز به عملیات توافقات خرید در عملیات شرکت و قابلیت های آن را در دنیای واقعی تشخیص می دهد. این پلت فرم از توافق نامه های خرید تعریف شده برای عملیات ها، پشتیبانی می کند. اودوو یک ابزار تعیین شده برای مدیریت قراردادهای خرید در پلت فرم دارد. کاربر می تواند به طور عمده دو نوع قرارداد خرید را تعریف کند، یکی سفارش کلی است که به کاربر اجازه می دهد محصول را به صورت گروهی از فروشندگان ذکر شده خریداری کند. و مورد دیگر فراخوان یک نوع قرارداد مناقصه خرید است.

  سازمان یار• متن و تصویر
  سازمان یار• تصویر و متن

  توافق نامه های خرید

  فراخوان نوع مناقصه قرارداد خرید، به کاربر امکان می دهد شرایط و ضوابط خرید مورد انتظار محصولات اختصاص داده شده و جنبه های مالی مربوطه را مشخص کند. و می توان آن را مطابق نیاز کاربر تنظیم و برای تأیید و پذیرش آن به فروشندگان مختلف ارسال کرد. در دنیای واقعی، عملیات مناقصه توسط فروشندگان ارائه می شود و شرکت یا سازمان بر اساس هزینه، کیفیت محصول و زمان عرضه همراه با سایر محدودیت های مختلف عملیات شرکت مربوطه را می پذیرد.


  این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
  هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

  محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده