نرم افزار مدیریت برگشت سفارشات

نرم افزار مدیریت برگشت سفارشات


این ترکیب وجود ندارد.


 • تضمین برگشت بدون شرط  تا 7 روز

 • یکسال پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

 • نصب و پیکربندی رایگان

 • تحویل فوری


مدیریت برگشت محصولات، بخشی جدایی ناپذیر از هر مشاغل فروش آنلاین است. تقریباً هر فروشنده تسهیلاتی را برای بازگرداندن محصول خریداری شده و به نوبه خود بازپرداخت، جایگزینی یا تعمیر محصول برگشتی ارائه می دهد. رسیدگی به این مسائل بعضی اوقات بسیار پیچیده است و اگر فروشنده سیستم مدیریت برگشتی کارآمد نداشته باشد، مشتریان ناراضی خواهند بود. افزونه RMA به پذیرش کارآمد درخواست بازگشت از مشتری، ارائه گزینه بازپرداخت، تعمیر یا جایگزینی و در نتیجه به مدیریت جنبه های مختلف عملیاتی در اودوو مانند ایجاد رسید برگشت، سفارش تحویل، برگ بستانکار، تنظیم سطح موجودی و غیره کمک می کند.

ویژگی ها:

 • دلایل بازگشت از پیش تعیین شده ایجاد کنید و عملیات مناسب را برای انجام تنظیم نمایید.

 • کاربر می تواند درخواست RMA را تأیید یا رد کند.

 • هنگام مدیریت محصولات برگشتی، موجودی را به طور خودکار تنظیم کنید.

 • بر اساس عملیات برگشتی انتخاب شده، اسناد لازم مانند سفارش تحویل/ برگ بستانکار / سفارش فروش را ایجاد کنید.

 • مشتریان می توانند از طریق پورتال وب سایت اودوو، درخواست RMA ایجاد کنند.

 • با ارسال درخواست RMA از طریق پورتال وب سایت، یک RMA در سمت مدیریت سایت (بک اند) ایجاد می شود.

 • به کاربران اجازه دهید برگشت یا جایگزینی را از سمت مدیریت سایت (بک اند) مدیریت کنند.

 • به صورت خودکار فعالیت بعدی را از طریق ایمیل به مسئول مربوطه اطلاع دهید.

 • کاربر می تواند اقداماتی مانند بازپرداخت، جایگزینی یا تعمیر را از طریق بک اند اودوو انجام دهد.

 • به کاربران اجازه دهید همه اسناد را از یک صفحه مشاهده کنند.

 • کاربران می توانند گزارش RMA را چاپ کرده و از طریق ایمیل به مشتری ارسال کنند.

فرآیند عمومی مدیریت برگشت سفارشات

سازمان یار• متن و تصویر

تصویر فوق، فرآیند کلی RMA با تمام سناریوهای آن را نماش می دهد. هنگامی که RMA جدید ایجاد می شود، ابتدا به مرحله تأیید می رود. اگر رد شود، RMA بسته خواهد شد. و بر عکس در صورت تأیید، رسید بیشتری برای بازپرداخت، تعمیر یا جایگزینی ما ایجاد می شود.

سناریوی بازپرداخت در RMA

سازمان یار• تصویر و متن

سناریوی بازپرداخت در RMA بررسی می کند که آیا فاکتور محصول برگشتی ایجاد شده است یا خیر. در صورت ایجاد فاکتور، برگ بستانکار مشتری ایجاد خواهد شد که می توان از آن بازپرداخت کرد. در صورت عدم وجود فاکتور، RMA بسته می شود.

سناریوی تعمیر در RMA

سازمان یار• متن و تصویر

در سناریوی تعمیر RMA، یک سفارش تعمیر ایجاد می شود و پس از طی فرآیند، RMA بسته می شود.

سناریوی جایگزینی در RMA

سازمان یار• تصویر و متن

دو نوع جایگزینی در RMA وجود دارد. اگر کالایی که به عنوان جایگزین داده می شود، همان محصول برگشتی باشد، یک سفارش تحویل برای ارسال سفارش به مشتری، ایجاد می شود و RMA در آنجا بسته می شود. اما، اگر محصول جایگزین با محصول برگشتی متفاوت باشد و فاکتور برای محصول جایگزین ایجاد شود، سیستم سفارش فروش جدیدی از آن محصول خاص ایجاد می کند و RMA بسته می شود.

این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده