ماژول مناقصه


  این ترکیب وجود ندارد.


  • تضمین برگشت بدون شرط  تا 7 روز

  • یکسال پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

  • نصب و پیکربندی رایگان

  • تحویل فوری

   به تامین کنندگان خود، پورتال اختصاصی را در وب سایت اودوو، ارائه دهید:

    این ماژول پنل مدیریت شخصی خرید را برای هر فروشنده در حساب کاربری وب سایت اضافه می کند. 
    فروشندگان/ تامین کنندگان را برای آشنایی با فرآیند کسب و کار خود ثبت نام کنید.
                   بی دردسر وب سایت اودوو و مدیریت تأمین کننده را ترکیب کنید تا بتوانید فروشندگان خود را مستقیماً از اودوو مدیریت کنید.

   مدیریت پورتال فروشنده اودوو همه چیز را حل می کند!!

   اکنون، همه موارد را از اودوو با منوی فروشنده در بک اند مدیر و پورتال فروشنده در وب سایت   برای فروشندگان ،  مدیریت و پیگیری کنید.

  تاخیر های استفاده از ایمیل ها و سوء ارتباطات در سفارش های خرید را حذف کنید. 

  • دیگر ایمیل های از دست رفته یا پاسخ های دیر هنگام وجود ندارد.  

  • با رهگیری دستی، به ایمیل های از دست رفته، خاتمه دهید.  

  • بدون رهگیری گفتگو در ایمیل.  

  • مختصر نمودن استفاده از موضوعات طولانی و مستقل در سیستم های پستی جهت یافتن اطلاعات و داده ها


  کانالهای متناسب را برای برقراری ارتباط با فروشندگان/ تامین کنندگان خود، تنظیم کنید.

  • شفافیت برخورد با تامین کنندگان را در اودوو بهبود دهید. 

  • درخواست های پیش فاکتورها و وضعیت آنها را با اودوو و پورتال وب سایت مدیریت کنید.

  • امکان ثبت نام


  فروشندگان خود را در اودوو مدیریت و پیگیری کنید.

  • پیش فاکتور فروشنده را در منوی فروشنده جداگانه در اودوو مشاهده کنید. 

  • پاسخ به پیش فاکتورها، تغییر وضعیت آنها.  

  • (تغییر وضعیت بلافاصله در پورتال فروشنده برای فروشنده منعکس می شود) 

  • از طریق اعلان های ایمیل خودکار به فروشندگان اطلاع دهید. 


  همان انعطاف پذیری پیگیری را برای فروشندگان خود مجاز کنید. 

  • فروشندگان می توانند بدون دردسر سفارشات خرید خود را از طریق درگاه خود مدیریت کنند.

  • "ارسال درخواست پیش فاکتور" را به مدیر اودوو ارسال کنید.

  • وضعیت درخواست های پیش فاکتور های ارسال شده آنها را بررسی کنید - تأیید، در انتظار، رد شده است.

  • پاسخ مدیر را به "درخواست های پیش فاکتور ارسال شده" بررسی کنید.

  جزئیات ویژگی ها:

   در زیر، لیست جزئیات ویژگی های ماژول پورتال فروشنده اودوو ارائه شده است. 

  امتیازات مدیر در مدیریت فروشندگان:

  سیستم مدیریت موثر فروشنده در اودوو

  • درخواست های پیش فاکتور فروشندگان پورتال را، از همان محل مدیریت کنید.

  • درخواست های پیش فاکتور را برای یک محصول، به فروشندگان متعدد ارسال کنید.

  • درخواست های پیش فاکتور فروشندگان را مستقیماً به پورتال فروشنده وب سایت آنها ارسال کنید.

  فروشندگان ثبت نام شده از پورتال را در بک اند اودوو مدیریت کنید.

  • مدیر می تواند لیست فروشندگان و ثبت نام کنندگان را بطور جداگانه مشاهده کند.

  فقط به فروشندگان برگزیده، پورتال جداگانه اختصاص دهید.

  • فروشندگان را به عنوان کاربران پورتال فروشنده از بک اند ثبت کنید.

  • یک فروشنده ثبت نام شده می تواند برای استفاده از پورتال فروشنده خود به حساب وب سایت وارد شود.

  درخواست های پیش فاکتورها را به صورت مستقیم به پورتال های خود فروشندگان ارسال کنید.

  •  درخواست های پیش فاکتورهای یک محصول را ایجاد کرده و آن را به فروشندگان ثبت شده در وب سایت پورتال فروشنده، ارسال کنید.

  سوابق تمام درخواست های پیش فاکتور در پورتال فروشنده و بک اند

  • درخواست های پیش فاکتور و پاسخ های ارسال شده از فروشندگان در اودوو ذخیره می شوند.

  به صورت خودکار درخواست های مناسب برای پیش فاکتور را تایید کنید. 

  • تنظیمات تأیید خودکار را در بک اند تنظیم کنید.

  • پیش فاکتور بهینه در بین پاسخ های فروشنده مطابق تنظیمات، تأیید خودکار را دریافت می کند. 

  مزایای فروشندگان ثبت نام شده:


  افزودن پورتال جداگانه برای تامین کنندگان در وب سایت  

  • امکان مدیریت خرید برای فروشندگان را در پورتال وب سایت ارائه می دهد.

  همه ی درخواست پیش فاکتور های دریافت شده از طرف مدیر سایت را مدیریت کنید. 

  • درخواست های پیش فاکتور ارسال شده توسط مدیر سایت در پورتال فروشنده، توسط فروشندگان مربوطه قابل مشاهده است. 

  • با وارد کردن قیمت و تاریخ تحویل به درخواست های پیش فاکتور پاسخ دهید. 

  • نظرات یا اطلاعات دیگری را اضافه کنید و پیش فاکتورها را از پورتال ارسال کنید.

  وضعیت پیش فاکتورهای ارسال شده مستقیماً از پورتال قابل مشاهده است. 

  • وضعیت فعلی پیش فاکتورهای ارسالی از پورتال را مشاهده کنید.

  بروزرسانی آنی وضعیت پیش فاکتور برای فروشندگان

  • وضعیت درخواست ها بلافاصله بعد از اینکه در مدیریت تغییر کرد، در پورتال فروشنده پورتال منعکس می شود.

  اعلان های ایمیل خودکار به فروشندگان

  • فروشنده هنگام ثبت نام توسط مدیر برای دسترسی به پورتال فروشنده، اعلان نامه را دریافت می کند. 

  • اعلان دعوت نامه را به فروشندگان اضافه شده در درخواست های پیش فاکتور، ارسال کنید تا درخواست هایشان را ثبت کنند. 

  • اعلان ایمیل خودکار به فروشنده ای که پیش فاکتور آن برای سفارش خرید تأیید شده است، ارسال می شود.

  هیچ محصول مرتبطی وجود ندارد.
  این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
  هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

  محصولات یا خدماتی که اخیراً دیده اید