آموزش odoo crm (اودوو) قسمت 2

امکان ایجاد سرنخ امکان تبدیل سرنخ ها به فرصت امکان ادغام اطلاعات مربوط به یک مشتری که در فایلهای جدا ایجاد شده اند دریافت اطلاعات شرکت ها و بازدید کنندگان سایت از آدرس آی پی

به اشتراک گذاری: