نحوه ایجاد مخاطب در اودوو

سازمان یار (ODOO) / استقرار

314 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
کد گذاری مخاطبان
ایمپورت اطلاعات مخاطبان
اکسپورت از مخاطبان برای تبدیل به فایل اکسل یا CVS
امکان ارتباط بین شخص و شرکت در لیست مخاطبان

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

کد گذاری مخاطبان

ایمپورت اطلاعات مخاطبان

اکسپورت از مخاطبان برای تبدیل به فایل اکسل یا CVS

امکان ارتباط بین شخص و شرکت در لیست مخاطبان

مشاهده

  • 314 مجموع مشاهدات
  • 314 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+