امکانات مدیریت فروش اودوو

385 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
امکان بومی سازی براساس کشور، منطقه یا شهر
تقسیم تیم ها براساس تاریخچه مشتری یا محصولات
تقسیم تیم ها براساس نفرات فروش یعنی شکارچیان و کشاورزان
زمان بندی فعالیت ها

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

امکان بومی سازی براساس کشور، منطقه یا شهر

تقسیم تیم ها براساس تاریخچه مشتری یا محصولات

تقسیم تیم ها براساس نفرات فروش یعنی شکارچیان و کشاورزان

زمان بندی فعالیت ها

مشاهده

  • 385 مجموع مشاهدات
  • 385 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+