برای کمک به شکست کرونا، کلیه سرویس های بازار اینترنتی تسهیل رایگان شد

70 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
در پاسخ به نیاز جامعه به کاهش حجم ارتباطات فیزیکی جهت کنترل انتشار ویروس کرونا، و همچنین کمک به کسب و کارها و افراد شاغل در آنها برای گذر از بحران موجود با آسیب کمتر، شرکت تسهیل گستر، کلیه سرویس های بازار اینترنتی تسهیل را تا پایان فروردین ۹۹ رایگان اعلام کرد. فیلم صحبت های مدیر عامل شرکت تسهیل گستر در مورد راهکارهای کمکی فناوری اطلاعات برای گذر از بحران کرونا را ببینید. www.tashil.com www.tashilgostar.com

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

در پاسخ به نیاز جامعه به کاهش حجم ارتباطات فیزیکی جهت کنترل انتشار ویروس کرونا، و همچنین کمک به کسب و کارها و افراد شاغل در آنها برای گذر از بحران موجود با آسیب کمتر، شرکت تسهیل گستر، کلیه سرویس های بازار اینترنتی تسهیل را تا پایان فروردین ۹۹ رایگان اعلام کرد. فیلم صحبت های مدیر عامل شرکت تسهیل گستر در مورد راهکارهای کمکی فناوری اطلاعات برای گذر از بحران کرونا را ببینید. www.tashil.com www.tashilgostar.com

مشاهده

  • 70 مجموع مشاهدات
  • 70 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+