متدولوژی پیاده سازی برای کسب و کارهای کوچک

سازمان یار (ODOO) / تولید و اجرا

746 مشاهده
1 تعداد لایک ها
1 0
1.هدف ما: شرکت های کوچک و متوسط
2.روش ما: QuickStart
3.QuickStart با نمایش ارقام
4.پرسش و پاسخ

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

تعبیه در وب سایت شما

انتخاب صفحه برای شروع

1.

22. بهبود مداوم بهتر از تکمیل با تاخیر است . Mark Twain

20. ۸۸ ٪ درصد رضایت

6. روش ما : QuickStart ۲

18. ۵۵ پروژه در هر ماه 9 نرم افزار برای هر پروژه

16. QuickStart با نمایش ارقام ۲

3. هدف ما : شرکت های کوچک و متوسط ۱

23. با تشکر ترجمه : فاطمه عبداللهی

21. ۶9 ٪ درصد موفقیت در سال ۷۱۰۲

7. چگونه در این زمینه رفتار کنیم؟ توافق کنید در مورد ... متدولوژی QuickStart

19. ۰۸ ساعت میانگین ساعات پروژه %۰۸ زمان صرف شده توسط مشاور کارآمد

4. آنها چه کسانی هستند؟ از سر تا سر جهان از همه بخش ها و صنایع با سطوح مختلف انتظارات و دامنه های پروژه

17. ۴ تیم QuickStart ۰۴ مشاور کارآمد بلژیک هنگ کنگ هند آمریکا

2. هدف ما : شرکت های کوچک و متوسط ۱ روش ما : QuickStart ۲ QuickStart با نمایش ارقام ۳ برنامه کار پرسش و پاسخ ۴

5. چگونه آن شرکت ها را واجد شرایط کنیم؟ بی تجربه . غیرقابل دسترسی . همه فن حریف . منعطف . محدود . تاخیرها تصمیم گیری فرایندها گردش کسب و کار 100 % اختصاص داده نشده مدیریت پروژه دانش کسب و کار بودجه تحلیل کسب و ک ار

11. همیشه ارتباط برقرار کنی د • قانون شماره ۱ - دامنه پروژه همیشه واضح و روشن باشد o شفافیت درباره امکانات و محدودیت ها  هر دوی شما می دانید که از این پروژه چه انتظاری دارید .  بدون فرض و گمان • قانون شماره ۲ - موارد ضروری را ثبت کنید o صورت جلسه را محدود کنید .  تایید و تصمیمات اصلی o وضعیت پروژه ضروری می باشد . o ثبت ویدئوها o بدون اسناد بیشتر قانون شماره ۳ - اسناد پروژه را به اشتراک بگذارید o پیش نویس ها، نیاز به توضیح، وضعیت پروژه o مسئولیت مشترک o آیا این نسخه به روزترین است؟

14. تست و تایید • قانون شماره ۱ - همه چیز درباره تست کردن است o از طریق آموزش دادن SPoC ، پروژه را شروع کنید . o در مورد چه چیز و چرا سوال کنید .  داستان کاربر : { نقش } باید { عمل کند } برای اینکه به { هدف } برسد ← چ ه چیز و چرا o سوال نکنید، چگونه بودن را پیشنهاد کنید . • قانون شماره ۲ - توزیع نقش ها o راه حلی متناسب با دامنه توافق شده ارائه کنید . o افراد به طور مداوم تست می کنند تا تناسب آن نقش را با واقعیت خو د اعتبارسنجی کنند .

8. تنها نقطه ارتباطی ( SPoC ) را حفظ کنید • قانون شماره ۱ - یک تصمیم گیرنده o SPoC بر هر چیزی نظارت می کند  پیش نیازهای شرکت را می فهمد / هماهنگ سازی کاربران کلیدی  همه بخش های حرکتی را یکجا مشاهده می کند .  تصمیم گیری ثابت باشد . o قضیه چند آشپز در آشپزخانه نشود .  تفسیر نادرست / اطلاعات ناموجود • قانون شماره ۲ - بهینه سازی جلسات o در جلسات یک راست سر اصل مطلب بروند .  آماده سازی جلسات و پیش تحلیل به طور داخلی انجام شود . o زمان تلف شده o تفسیر نادرست اطلاعات

15. پیشینه داده ها اولویت نیست • قانون شماره ۱ - پیشینه داده ها می تواند یک ضرورت باشد o پیش نیازهای گزارش o تمرکز اصلی : پیش نیازهای عملیاتی o سرعت پروژه را از بین می برد . o درصد پایین سود به هزینه قانون شماره ۲ - سه روش مختلف o بدون داده های تاریخی • همه داده های قدیمی را در سیستم قبلی نگه دارید و در صورت لزوم رجوع کنید . • یک پایگاه داده کامل و بی نقص، پایگاه داده درست و مناس ب است . o اطلاعات تاریخی خلاصه شده  داده های دفتر روزنامه را برای نکات کلیدی، به موقع ( آخر ماه و یا آخر سال ) ایجاد و وارد کنید . o داده ها را بعد از راه اندازی سازمان یار در تولید وارد کنید . o به دلیل وارد کردن داده های تاریخی، راه اندازی تولید را به تاخ یر بیاندازید .

13. در زمان مناسب سفارشی سازی کن ید • قانون شماره ۱ - جایگزین کنید، تکثیر نکنید o اگر مشتری از جایگاه قبلی نقل مکان می کند، حتما علتی دارد .  برای کار کردن بر تغییرات گردش کاری، بهترین زمان است .  پشتیبانی کنید و تغییرات دهید . o پلت فرم دیگر را مجددا ایجاد کنید . • ب و خ ص ا خ ش ا ی ا ر ب ً لا و م ع م و د ن ش ا ب ی م ی د ر ب ر ا ک ت ر د ن ه ب ت ا ر یی غ ت هس تند .  متدولوژی واضحی نیست .  فرایند تغییر را از بین می برد . قانون شماره ۲ - مصرف بلند مدت دارای گارانتی o دوام و پایداری پایگاه داده  %۰۶ درخواست های سفارشی سازی بعد از استفاده از گردش های کاری سازمان یار کاهش می یابد . o هزینه های تعمیر و نگهداری برای هر دو طرف افزایش می یابد .

12. خلاق باشید • قانون شماره ۱ - تیم بر موفقیت پروژه تمرکز می کند o احتمال / ثبات پروژه در برابر o راه حل ایده آل مشتری • قانون شماره ۲ - سازمان یار به راحتی قابل سفارشی سازی است o به خاطر دلایل خوب پیشرفت کنید .  ارزش مهم با حداقل سرمایه گذاری منابع، اضافه شده است . o این مانند استفاده از بازوکا برای کشتن مگس است .  تلاش منفی / نرخ ارزش  برای کسب درآمد، پیشرفت کنید . قانون شماره ۳ - فرایندهای کسب و کار خود را ساده سازی کنید o فرایندهای خود را منعطف تر کنید .  کارآمدتر باشید . o سخت گیری و مقرراتی بودن  اقدامات امنیتی بی فایده

9. برنامه ریزی • قانون شماره ۱ - تعریف دامنه اولیه o اولویت های پروژه • دامنه اولیه : داخل باکس چیست؟ • لیست اولویت بندی شده پیش نیازها o بدون نمای کلی ( دامنه ) پروژه پیاده سازی پروژه مرحله ۳ ( مثال حسابداری ) مرحله ۲ ( مثال موجودی + MRP ) مرحله ۱ ( مثال CRM + فروش ) شروع کردن کارآموزی مدیریت پروژه داده ها مدیریت پروزه آموزش مشتری شما معاملات مدیریت پروژه پشتیبانی آموزش پیکربند ی راهنما وارد کردن آموزش تیم خود سفارشی سازی Prod قانون شماره ۲ - مرحله بندی پروژه o روش برد سریع o نمای کلی پروژه o نرم افزار قابل استفاده ای وجود ندارد ( ی ر ا ز ف ا م ر ن ر ه ً ا ب ی ر ق ت استفاده شده است ) • قانون شماره ۳ - نخست استانداردسازی کنید o تست کردن استاندارد سازمان یار قبل از تغییر دادن آن o پیشرفت های بی فایده

10. مدیریت انتظارات • قانون شماره ۱ - روش ۰۲ - ۰۸ را اعمال کنید o برای اجرای %۰۸ نیازهای مشتری، برنامه ریزی کنید .  افزودن کلیک و یا مرحله در صورتی که زمان خالص صرف شده، کاهش یابد، امکان پذیر است .  تغییر دادن فرایندهای موجود قابل بلوک کردن نیست . o %۰۲ باقیمانده، %۰۸ زمان را صرف می کند . o قانون شماره ۲ - از آغاز پروژه در مورد اصول، به توافق برسید o ابزار و روش به اشتراک گذاشته شده  نحوه تایید، مطرح کردن مسئله و ...  نقش ها و مسئولیت ها o مشتری ناکام و عدم موفقیت پروژه o فاصله بین آنچه که تحویل می دهید و آنچه که مشتری انتظ ار دارد . انتظار نتیجه ناامیدی

مشاهده

 • 746 مجموع مشاهدات
 • 577 مشاهدات وب سایت
 • 169 مشاهدات از سایر سایت ها

عملیات

 • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
 • 1 لایک ها
 • 0 دیس لایک ها
 • 0 نظرات

تعداد اشتراک

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

تعبیه 4

 • 4 sazmanyar.tashilgostar.com
 • 3 www.sazmanyar.tashilgostar.com
 • 4 185.126.202.103
 • 1 www.tashilgostar.com