فروش و حضور آنلاین خود را از طریق گفتگوی آنلاین سازمان یار افزایش دهید.

678 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
چگونه می توانید فروش خود را ظرف یک هفته افزایش دهید؟

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

تعبیه در وب سایت شما

انتخاب صفحه برای شروع

1.

3. چگونه می توانید فروش خود را ظرف یک هفته افزایش دهید؟ مقدمه

13. نسخه نمایشی

15. با تشکر ترجمه : فاطمه عبدالهی

12. %۰۱ نرخ تبدیل در برابر %۵/۱ برای سرنخ های دیگر بهترین کانال تبدیل

10. چرخه کوتاه فروش : از چند ساعت تا ۵۳ - ۰۴ روز برای بستن قرارداد بهترین کانال تبدیل

14. • ه چ ر ا پ ک ی ً لا م ا ک • انعطاف پذیر • همزمان • گروهی • کسب درآمد نتیجه گیری

6. با چه کسی صحبت می کنید؟ • تصمیم گیرنده و یا مأمور شناسایی • فردی که در حوزه IT است، تیم فروش و یا رئیس آیا مخاطبان شما به اطلاعات نیاز دارند و یا آماده خرید هستند؟ • آیا آنها فقط به اطلاعات نیاز دارند؟ آیا پیگیری هم می کنند؟ • آیا علاقمند به خرید هستند؟ مخاطبان خود را هدف قرار دهید

4. • از این ابزار برای ارائه اطلاعات به بازدیدکنندگان استفاده کنید . • راهنمای مشتریان خود را مدیریت کنید . • پیش فروش – بازدیدکنندگان را به سرنخ تبدیل کنید . چرا از گفتگوی آنلاین استفاده ک نیم ؟

2. مقدمه ۱ نوع گفتگو و مخاطب ۲ پیش بردن گفتگو ۳ یکپارچگی و ویژگی های کلیدی ۴ تعداد ۳ نسخه نمایشی ۴

11. در سال گذشته : • ۰۰۰۰۴ نشست گفتگوی آنلاین • %۰۸ رضایت • ۰۰۸ سرنخ ایجاد شده • ۰۸ مشتری جدید ... و این ارقام هر ماه افزایش می یابد بهترین کانال تبدیل

8. یکپارچگی با نرم افزارهای زیر • وب سایت – پنجره گفتگوی آنلاین در وب سایت • نرم افزار فروش – ایجاد سرنخ از پنجره گفتگو • راهنما – ایجاد مسئله از پنجره • بحث و گفتگو – مدیریت گفتگوهای شما ویژگی های کلیدی

9. • گروهی – ویژگی دعوت کردن • قابل اندازه گیری – گزارش ها • واکنش آنلاین – بحث و گفتگو در محل • قابل انعطاف – کانال خود را ایجاد کنید • نتایج واقعی – سرنخ ها و کاربران کمک کردند ویژگی های کلیدی

5. نوع گفتگو را مشخص کنید راهنما • آیا محصول شما می تواند .. ؟ • یک خطا برای من نمایش داده می شود • آیا مدیریت محصول شما ... • لوکال راهنمایی کنید • به یک زبان راهنمایی کنید به دست آوردن سرنخ • به محصول شما علاقمندم • محصول شما در برابر یک رقیب • نیازهای کسب و کار من • کسب و کار من چالش برانگیز است • به دنبال یک راه حل

7. سوالات درست و بجا بپرسید • کدام یک از محصولات / خدمات شما را می خواهند؟ • آیا از سایر محصولات / راه حل ها استفاد ه می کنند؟ • آیا سرنخ های شما، یک شرکت و یا فرد هستند؟ • آیا می توانم امروز با شما تماس بگیر م ؟ پیش بردن گفتگو هدف قرار دادن نسخه نمایشی / تماس تلف نی و یا معامله • آیا می توانم نحوه عملکرد آن را به شما نش ان دهم؟ • آیا می توانیم تماس تلفنی را زمان بندی کنیم؟ • آیا شما علاقمند به خرید هستید؟ • آیا می توانیم یک پیگیری را زمان بندی ک نیم؟ • شخص دیگری را در شرکت، به گفتگوی خ ود دعوت کنید .

مشاهده

 • 678 مجموع مشاهدات
 • 536 مشاهدات وب سایت
 • 142 مشاهدات از سایر سایت ها

عملیات

 • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
 • 0 لایک ها
 • 0 دیس لایک ها
 • 0 نظرات

تعداد اشتراک

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

تعبیه 3

 • 6 185.126.202.103
 • 13 sazmanyar.tashilgostar.com
 • 6 www.sazmanyar.tashilgostar.com