سمینار سیستم مدیریتی کسب یار در دانشگاه تهران

367 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مستندات استاندارد مدیریت موفق کسب و کار

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مستندات استاندارد مدیریت موفق کسب و کار

مشاهده

  • 367 مجموع مشاهدات
  • 367 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+