در دومین همایش حسابداری مدیریت شمال غرب کشور در تبریز چه مسایلی مطرح شد؟

389 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
در همایش یک روزه حسابداری مدیریت، مهندس علیرضا غضنفری مدیر عامل شرکت تسهیل گستر در خصوص سیستم های مدیریت منابع سازمان (ERP) با اشاره به اهمیت یکپارچه سازی فعالیت ها در سازمان، به ضعف بزرگ کسب و کارهای ایرانی اشاره کرد و افزود: یکی از ضعف های بزرگی که سازمان ها و کسب و کارهای ایران از آن رنج می برند، بحث عدم یکپارچه سازی فعالیت های سازمانی اعم از مدیریتی، حسابداری، انبارداری، اجرایی و ... است.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

در همایش یک روزه حسابداری مدیریت، مهندس علیرضا غضنفری مدیر عامل تسهیل گستر در خصوص سیستم های مدیریت منابع سازمان (ERP) با اشاره به اهمیت یکپارچه سازی فعالیت ها در سازمان، به ضعف بزرگ کسب و کارهای ایرانی اشاره کرد و افزود: یکی از ضعف های بزرگی که سازمان ها و کسب و کارهای ایران از آن رنج می برند، بحث عدم یکپارچه سازی فعالیت های سازمانی اعم از مدیریتی، حسابداری، انبارداری، اجرایی و ... است.

مشاهده

  • 389 مجموع مشاهدات
  • 389 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+