مدیریت پروژه در اودوو

سازمان یار (ODOO) / استقرار

275 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مدیریت یکپارچه تمامی وظایف‏
برنامه ریزی برای کلیه اعضای تیم
امکان تغییر وضعیت پس از اتمام یک وظیفه
سازماندهی وظایف با انتخاب نوع نمایش
امکان ثبت زمان و فعالیت در برگه ساعات کارکرد
تخصیص زمان برای پروژه های مختلف با توجه به وقت آزاد کارمندان

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مدیریت یکپارچه تمامی وظایف‏

برنامه ریزی برای کلیه اعضای تیم

امکان تغییر وضعیت پس از اتمام یک وظیفه

سازماندهی وظایف با انتخاب نوع نمایش

امکان ثبت زمان و فعالیت در برگه ساعات کارکرد

تخصیص زمان برای پروژه های مختلف با توجه به وقت آزاد کارمندان

مشاهده

  • 275 مجموع مشاهدات
  • 275 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+