رویداد

ایجاد رویداد (تاریخ، عنوان جلسه، انواع بلیط، حداقل و حداکثر شرکت کنندگان)
انتشار رویداد به صورت آنلاین
پرداخت و اشتراک آنلاین
تایید اشتراک ها و ارسال نشان
اسکن نشان شرکت کنندگان
آمار رویداد از طریق جدول محوری

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این presentation از طریق ایمیل!

تعبیه در وب سایت شما

انتخاب صفحه برای شروع با