سمینار سیستم مدیریتی کسب یار در دانشگاه تهران

74 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مستندات استاندارد مدیریت موفق کسب و کار

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

مستندات استاندارد مدیریت موفق کسب و کار

نماها

  • 74 مجموع مشاهدات
  • 74 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn