برگه ساعات کارکرد در اودوو

سازمان یار (ODOO) / بهره وری

164 مشاهده
1 تعداد لایک ها
1 0
ثبت ساعات کارکرد کارمندان
امکان بررسی ساعات صرف شده برای هر وظیفه در پروژه
امکان تقسیم کار بین کارمندان

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

ثبت ساعات کارکرد کارمندان

امکان بررسی ساعات صرف شده برای هر وظیفه در پروژه

امکان تقسیم کار بین کارمندان

نماها

  • 164 مجموع مشاهدات
  • 164 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 1 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn