محتوای دوره

محصولات مشابه، مکمل و جانبی برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
96 مجموع مشاهدات
1 Members Views
95 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. از کدام ویژگی باید برای محصولات پیشنهادی استفاده شود؟
2. کدام ویژگی برای فروش محصولات جانبی کمک می کند؟