محتوای دوره

بلوک‌های سازنده پیشرفته وبسایت برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
72 مجموع مشاهدات
3 Members Views
69 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. اگر شرکت شما بسته ها/خدمات را با ارزش های مختلف می فروشد و شما می خواهید سطوح مختلف قیمت را به مشتریان بالقوه نشان دهید، از چه بلوک سازنده باید استفاده کنید؟
2. کدام بخش از بلوک های سازنده را می توانید به طور کامل برای نیازهای شرکت خود سفارشی کنید؟