ایجاد کاربر داخلی در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
237 مجموع مشاهدات
10 تعداد مشاهدات اعضا
227 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما