مدیریت اشتراک ها

مدیریت آسان پرداختهای دوره ای و مشترکین

تمرکز بر روی فروش

خدمات عالی

ویژگیهای ساده برای مدیریت خودکار اشتراک ها

در حالیکه ویژگیهای خودکار Odoo، فروش دوره ای و اشتراک ها را مدیریت می کنند، بر خدمات و روابط تمرکز کنید. ارائه قراردادهای صریح  و واضح، فاکتورهای بی نقص و انجام پرداخت ها همه به طور خودکار با توجه به تنظیمات شما صورت می گیرد. 

سازمان یار• متن و تصویر

از بازدیدکنندگان راضی تا مشتریان راضی

روابط پایدار و عالی با مشترکین خود ایجاد کنید.


ورود، الزامی نیست و ثبت نام آسان صورت می گیرد

با الزامی نبودن ورود و ساده سازی ثبت نام، فروش را افزایش دهید.


پورتال کاربرپسند

دسترسی مشتریان خود را به پورتال کاربرپسند با همه داده ها و گزینه های قرارداد، امکان پذیر کنید.پرداخت های خودکار

با تنظیم پرداخت ها به وضعیت اتوماتیک، در زمان صرفه جویی کنید. فاکتورها به طور خودکار برای تلاش های موفق صادر می شوند. 

نیروی فروش کارآمد به دست آورید

در مورد وظایف روزمره، در زمان صرفه جویی نموده و بر روی درآمد رو به رشد تمرکز کنید.


سرعت فروش را با قالبهای قرارداد مربوط به رایج ترین طرح های فروش افزایش دهید.به مشتریان ناراضی اجازه دهید تا قراردادها را خود پایان دهند و علت این تصمیم را به شما بگویند. و یا اینکه از آنها بخواهید اول با شما تماس بگیرند


افراد متمرکز فروش بیشتری دارند. اجازه دهید آنها را بر روی به دست آوردن مشتریان جدید تمرکز کنند.


ابزار تحلیلی برای بهینه سازی کسب و کار شما


بهبود عملکرد فروش

با تحلیل عملکرد تک تک اعضای گروه به آنها کمک کنید تا پتانسیل خود را آشکار کنند.
کسب و کار آتی خود را برنامه ریزی کنید

پیش بینی ها را عرض چند ثانیه انجام دهید، رشد و توسعه خود را شناسایی نموده و به شرکت خود کمک کنید تا اهداف خود را برآورده کند. برای ارزیابی عملیات جاری خود از آمار استفاده کنید.


آینده کسب و کار خود را برنامه ریزی کنید

ایجاد پیش بینی در ثانیه؛ درک رشد شما؛ و به شرکت شما کمک کند تا اهدافش را برآورده کند. برای ارزیابی اقدامات فعلی خود از آمار استفاده کنید.