تقاضانامه استخدام

این فرم برای کمک به مسئول مصاحبه استخدام در نظر گرفته شده است.

نام *

نام خانوادگی *

تاریخ تولد *

کد ملی *

نام پدر *

شغل پدر *

جنسیت شما چیست؟ *

وضعیت تأهل *

وضعیت نظام وظیفه *

آدرس محل سکونت *

تلفن منزل *

تلفن همراه *

پست الکترونیکی *


مقطع تحصیلی *

رشته تحصیلی *

نام دانشگاه

تاریخ اخذ مدرک

معدل


آشنايي با زبان انگليسی

کممتوسطخوبعالی
توانائی خواندن
توانائی مکالمه
توانائی درک مطلب شنیداری
توانائی نوشتن

نام محل کار اول

عنوان شغلی اول

مدت همکاری

حقوق دریافتی

علت قطع همکاری

شماره تماس

آیا می‌توانیم در مورد شما از محل کارهای قبلی تحقیق انجام دهیم؟

نام محل کار آخر

عنوان شغلی آخر

مدت همکاری آخر

حقوق دریافتی آخر

علت قطع همکاری

شماره تلفن تماس

آیا می‌توانیم در مورد شما از محل کارهای قبلی تحقیق انجام دهیم؟


آشنایی عمومی با کامپیوتر

نا آشناآشنائی نسبیدر حد برآوردن نیازهای شخصیدر حد برآوردن نیازهای شغلیتسلط كامل و حرفه‌ای
Windows
Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office Access
Microsoft Office Power Point
Internet
Photoshop

عنوان مهارت یک

میزان مهارت

توضیحات

عنوان مهارت دوم

میزان مهارت

توضیحات: (نرم افزار/ نسخه)

عنوان مهارت سوم

میزان مهارت

توضیحات:(نرم افزار/ نسخه)

عنوان مهارت چهارم

میزان مهارت

توضیحات:(نرم افزار/ نسخه)

1. نام دوره

نام موسسه

مدت

میزان تسلط

گواهینامه

2. نام دوره

نام موسسه

مدت

میزان تسلط

گواهینامه

3. نام دوره

نام موسسه

مدت

میزان تسلط

گواهینامه


1. نام و نام خوانوادگی *

شغل

وابستگی

نشانی

تلفن تماس

2. نام و نام خانوادگی *

شغل

وابستگی

نشانی

تلفن تماس


کدامیک از این شرایط برای همکاری با شما مناسب است؟ *

زمان آمادگی برای شروع به کار:

حقوق و مزایای درخواستی *

روزها و ساعتی که‌ می توانید با شرکت همکاری نمایید را ذکر فرمایید.

این فرم را به نیت یک اشتغال مستمر پر می‌کنید یا اشتغال موقت *

وضعیت شغلی شما کدام مورد می‌باشد؟ *

آیا شغل مذکور دقیقا همان شغلی است که به دنبال آن هستید؟

دلیل جستجو و انتخاب شغل مذکور چیست؟ *

از چه طریقی به نیاز استخدامی پی بردید؟ *

آیا سوء پیشینه دارید؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، تعداد دفعات محکومیت، ماهیت جرمی که ارتکاب آن منجر به محکومیت شده است، زمان آخرین دفعه ارتکاب جرم، مجازات در نظر گرفته شده و یا اعاده حیثیت صورت گرفته شده برعلیه خود را قید نمایید

هرگونه اطلاعات تکمیلی که می‌تواند فعالیت‌های فردی و اجتماعی، مهارت‌ها و نقاط قوت فردی و در کل حائز شرایط بودن شما را در خصوص اشتغال در این شرکت برساند به اختصار در این قسمت ذکر نمایید: