تقاضانامه استخدام مسئول استقرار ERP

این فرم برای کمک به مسئول مصاحبه استخدام در نظر گرفته شده است.

اطلاعات شخصی

نام *

نام خانوادگی *

تاریخ تولد *

کد ملی *

نام پدر *

شغل پدر

جنسیت *

وضعیت تأهل *

وضعیت نظام وظیفه *

آدرس محل سکونت *

تلفن منزل

موبایل *

پست الکترونیکی *


سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی *

رشته تحصیلی در هر مقطع *

نام دانشگاه در هر مقطع

تاریخ اخذ مدرک آخرین مقطع تحصیلی

معدل آخرین مقطع تحصیلی

سوابق شغلی

سوابق شغلی اخیر خود را بنویسید

نام محل کار اول

عنوان شغلی اول

مدت همکاری

حقوق دریافتی

علت قطع همکاری

شماره تماس

نام محل کار دوم

عنوان شغلی دوم

مدت همکاری

حقوق دریافتی

علت قطع همکاری

شماره تلفن تماس

نام محل کار سوم

عنوان شغلی سوم

مدت همکاری

حقوق دریافتی

علت قطع همکاری

شماره تلفن تماس

نام محل کار چهارم

عنوان شغلی چهارم

مدت همکاری

حقوق دریافتی

علت قطع همکاری

شماره تلفن تماس

آیا می‌توانیم در مورد شما از محل کارهای قبلی تحقیق انجام دهیم؟


مهارت ها و تخصص ها

میزان مهارت و تخصص شما در موارد زیر چقدر است؟ *

کممتوسطخوبعالی
ای.آر.پی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت مالی
اصول حسابداری
قانون تجارت
قانون مالیات ها
اصول مدیریت
قوانین و مقررات ایران در ارتباط با کسب و کارها
مستندات ایزو
زبان انگلیسی

دوره ها

دوره های آموزشی، تخصصی يا كارآموزی

نام دوره

نام موسسه

مدت

میزان تسلط

گواهینامه

نام دوره

نام موسسه

مدت

میزان تسلط

گواهینامه

نام دوره

نام موسسه

مدت

میزان تسلط

گواهینامه


سایر اطلاعات

شرایط همکاری

کدامیک از این شرایط برای همکاری با شما مناسب است؟ *

زمان آمادگی برای شروع به کار:

حقوق و مزایای درخواستی *

روزها و ساعتی که‌ می توانید با شرکت همکاری نمایید را ذکر فرمایید.

این فرم را به نیت یک اشتغال مستمر پر می‌کنید یا اشتغال موقت *

وضعیت شغلی شما کدام مورد می‌باشد؟ *

آیا شغل مذکور دقیقا همان شغلی است که به دنبال آن هستید؟

دلیل جستجو و انتخاب شغل مذکور چیست؟ *

از چه طریقی به نیاز استخدامی پی بردید؟ *

آیا سوء پیشینه دارید؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، تعداد دفعات محکومیت، ماهیت جرمی که ارتکاب آن منجر به محکومیت شده است، زمان آخرین دفعه ارتکاب جرم، مجازات در نظر گرفته شده و یا اعاده حیثیت صورت گرفته شده برعلیه خود را قید نمایید

هرگونه اطلاعات تکمیلی که می‌تواند فعالیت‌های فردی و اجتماعی، مهارت‌ها و نقاط قوت فردی و در کل حائز شرایط بودن شما را در خصوص اشتغال در این شرکت برساند به اختصار در این قسمت ذکر نمایید:

اطلاعات تماس آشنایان

لطفا به غير از خويشاوندان و كارفرمايان قبلی خود مشخصات دو معرف را بنويسيد

نام و نام خانوادگی

شغل

وابستگی

نشانی

تلفن تماس

نام و نام خانوادگی

شغل

وابستگی

نشانی

تلفن تماس