طریقه ایجاد کلید دسترسی به Unsplash


ایجاد کلید دسترسی به Unsplash برای کاربران غیر Saas  

  • ایجاد حساب کاربری در Unsplash.com   

  • به پیشخوان برنامه ها رفته و بر روی برنامه جدید کلیک کنید.   

  • به پیشخوان برنامه های خود بروید و روی برنامه جدید کلیک کنید. 

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • شرایط را قبول کنید و بر روی پذیرش شرایط کلیک کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • از شما خواسته می شود که نام برنامه و توضیح را وارد کنید. لطفا نام برنامه خود را با پیشوند "Odoo:" وارد کنید تا بتوان آن را به عنوان نمونه اودوو از طریق Unsplash شناخت. پس از انجام، بر روی ایجاد برنامه کلیک کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • شما باید به صفحه جزئیات برنامه منتقل شوید. برای پیدا کردن، کلید دسترسی خود، کمی به پایین اسکرول کنید. 

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

هشدار: به عنوان کسی که کاربر SaaS نیست،  شما نمی توانید برای کلید Unsplash ثبت نام کنید و محدود به کلید تست خواهید بود که 50 درخواستUnsplash  در هر ساعت می باشد.