نحوه ایجاد شناسه برنامه Unsplash

نکته: شما باید ابتدا برنامه Unsplash را با این آموزش، ایجاد و نصب کنید: نحوه ایجاد کلید دسترسی به Unsplash   

به پیشخوان برنامه های خود بروید و بر روی برنامه Unsplash که تازه ایجاد شده و زیر برنامه های شما است، کلیک کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

شما به صفحه جزئیات برنامه منتقل خواهید شد. شناسه برنامه در آدرس مروگرتان قابل مشاهده خواهد بود. آدرس اینترنتی باید همانند مثال زیر باشد: 

<https://unsplash.com/oauth/applications/<application_id

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

هشدار: به عنوان کسی که کاربر SaaS نیست،  شما نمی توانید برای کلید Unsplash ثبت نام کنید و محدود به کلید تست خواهید بود که 50 درخواستUnsplash  در هر ساعت می باشد.