کارایی انبار را افزایش دهید

نرم افزار آنلاین و مدرن مدیریت انبار

عملکرد و زمان فرایند را افزایش دهید

انبار خود را از طریق سیستم هوشمند و حسابداری دوطرفه موجودی، بهتر سازمان دهی کنید.

کارآمدترین روش انبار کردن را به دست آورید و تمامی عملیاتهای داخلی را بهبود ببخشید. حسابداری دو طرفه موجودی Odoo  دارای ورودی، خروجی و یا تبدیل موجودی نیست. در عوض، همه عملیات ها، انتقال موجودی بین مکان هاست. 

دیگر نگران ناموجود بودن محصول نباشید

برای کارایی بیشتر زنجیره تامین محصولات، از درخواست خودکار پیش فاکتور و تعداد واحدهای موجود یک محصول استفاده کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر

از سیستم خودکار و مسیرهای پیشرفته برای مدیریت انبار استفاده کنید


عرضه مستقیم از کارخانه


انبارداری مسیری


چند انباری

ردیابی محصولات را تجربه کنید

انتقال موجودی را از طریق سیستم منحصر به فرد و دوطرفه Odoo رهگیری کنید. 

انتقال موجودی را از مرحله خرید تا انبار و بعد، سفارش فروش رهگیری کنید. شماره سریال ها را از زنجیره تامین محصول، ردیابی کنید. 

انبارداری اودوو

تهیه گزارش های کامل و واضح

شما می توانید از طریق گزارش های آنی و پویا که قابل ذخیره سازی و به اشتراک گذاری با دیگران است، تصمیمات هوشمندانه تری بگیرید. با پیشخوان های سفارشی می توانید اطلاعات کلیدی و اصلی را حفظ و نگهداری کنید.

سازمان یار• متن و تصویر

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


فروش

سطح موجودی خود را به طور خودکار به روز نموده و تعداد را بر اساس پیش فاکتورها و سفارش های فروش پیش بینی کنید.خرید

درخواست های پیش فاکتور و سفارش های خرید را بر اساس حداقل موجودی و یا سفارش های فروش به صورت خودکار انجام دهید و مرسوله های ورودی را رهگیری کنید.


حسابداری

از ثبت داده ها صرف نظر کنید. موجودیOdoo  کاملاً با حسابداری Odoo  ادغام شده است،  بنابراین، انتقال موجودی به صورت آنی ثبت می شود.