صدور فاکتور به صورت آنلاین

قراردادها را مدیریت کنید، فاکتورهای دوره ای و برگه های زمانی صورت حساب را ایجاد نمایید، پرداختها را سریعتر دریافت کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

پیش فاکتورها را به فاکتور تبدیل کنید

به طور خودکار بر اساس سفارش های فروش، سفارش های تحویل، قراردادها و یا زمان و مطالب فاکتور صادر کنید.


فاکتورها را به راحتی بر اساس پیش فاکتورهای ارسال شده به مشتریان، ایجاد کنید.


فاکتورهای حرفه ای را با یک کلیک مستقیماً به مشتریان ارسال کنید.


آنها را به صورت پیوست PDF از طریق ایمیل ارسال نمایید و یا اینکه چاپ کنید و با ایمیل ارسال کنید.

پرداختها را سریعتر دریافت کنید

پرداخت های آنلاین و پیگیری خودکار.


پرداخت های آنلاین را از طریق Paypal, Ingenico, Buckaroo, Stripe, Authorize.net, Atos Worldline و یا Adyen قبول کنید. با این کار، مشکل ارسال یادآور برای پرداخت های معوقه را حذف کنید. پیگیری های اتوماتیک برای پیکربندی آسان هستند و انجام پرداخت ها را سریع و آسان می کنند. 

بلوک تصویری و متن Odoo
بلوک متنی و تصویر Odoo

حسابداری خود را ساده کنید

انتقال حساب بانکی و وضعیت فاکتورها را پیگیری کنید.


برای کمک به رهگیری فاکتورهای پیش نویس، پرداخت شده و پرداخت نشده، از بازبینی وضعیت استفاده کنید. با وارد کردن و تسویه صورت حسابهای بانکی خود، همه تراکنش های حسابهای بانکی خود را به طور خودکار ثبت کنید.

فروش خود را تحلیل کنید

برای به دست آوردن تصویر بزرگ، به داده ها دسترسی یابید.


از طریق پیشخوان پویا با قابلیت سفارشی سازی به اطلاعات اصلی، مستقیماً دسترسی پیدا کنید. تعریف خود را مشخص کنید و صدور فاکتور را بر اساس محصول، مشتری، فروشنده و غیره تحلیل نمایید.

بلوک تصویری و متن Odoo

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار

حسابداری


همه فاکتورها را ثبت نموده و پرداخت ها را رهگیری کنید.

فروش


روش صدور فاکتور را برای محصول و یا خدمات به راحتی انتخاب کنید.

خرید


اطلاعات مهم درباره فاکتورهای تامین کنندگان به دست آورید.

پروژه ها


پروژه خود را بلافاصله فعال کنید. مرحله به مرحله، کار انجام می شود.